Neka vaši sistemi upravljanja efikasnošću vode budu certificirani od strane DQS-a

ISO 46001 je standard za certifikaciju sistema upravljanja efikasnošću vode (WEMS). Standard osigurava da WEMS vodi ka efikasnom i održivom korištenju vode. Identificira zahtjeve i pruža fleksibilne smjernice za implementaciju i održavanje sistema upravljanja efikasnošću vode u organizacijama.

Uštede troškova kroz efikasno upravljanje vodom

Poboljšava vodni bilans stanja

Optimizirajte imidž vaše kompanije

Precizniji podaci za izvještavanje o održivosti

Zielgruppe
Loading...

Ciljana grupa

Standard mogu primijeniti sve kompanije i organizacije u Bosni i Hercegovini. Vodointenzivni obrti i industrije posebno mogu imati velike koristi od uvođenja standarda.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Struktura i sadržaj

Sljedeći zahtjevi su preduslovi za ISO 46001 certifikaciju.Planiranje: WEMS usklađen je sa kontekstom kompanije, uključeni su menadžeri i zaposleni, razrađena je WEMS strategija i rizici i mogućnosti WEMS-a.Implementacija: Definisani WEMS procesi i mjere implementirani su u skladu sa ISO 46001.Kontrola: Podaci, mjerenja i analize se prate i evaluiraju. Procesi se kontrolišu internim auditima.Optimizacija: Procesi i mjere se kontinuirano prilagođavaju i poboljšavaju. Potencijali uštede se identifikuju i implementiraju evaluacijom podataka.

Business28.png
Loading...

Proces certifikacije u BiH

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena područja i lokacije.
Predaudit također nudi mogućnost da se unaprijed identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda menadžmenta i internih audita. Tokom ovog procesa utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja efikasnošću vode dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.
U sljedećem koraku (faza 2 audita), vaš auditor na licu mjesta procjenjuje učinkovitost svih procesa upravljanja. Na završnom sastanku, vaš auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi ISO 46001, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja ispunjavati sve važne kriterije standarda nakon certifikacijskog audita, vršimo nadzorne audite na godišnjem nivou. Ovo pruža kompetentnu podršku za kontinuirano unaprijeđenje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat važi najviše tri godine. Ponovna certifikacija se provodi blagovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa primjenjivim zahtjevima standarda. Po ispunjenju, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 46001 certifikacija u BiH?

Cijena ISO 46001 certifikata u Bosni i Hercegovini ovisi o brojnim faktorima. Na primjer, da li već imate certificiran sistem upravljanja igra važnu ulogu. Nadalje, veličina Vaše kompanije kao i potrošnja vode utiču na trajanje audita, a time i na cijenu. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS BiH savršen partner za ISO 46001 certifikaciju

  • Globalna mreža visoko kvalifikovanih auditora
  • Snažna orijentacija na kupca i fokusiranost na rješenja
  • Visok nivo stručnosti u svim industrijama
  • Ponude i usluge prilagođene potrebama Vaše kompanije
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da vam pružimo prilagođenu ponudu za ISO 46001 certifikaciju.