Zleć certyfikację systemów zarządzania efektywnym wykorzystaniem wody przez DQS

ISO 46001 jest standardem dla certyfikacji systemów zarządzania efektywnym wykorzystaniem wody (WEMS). Norma zapewnia, że WEMS prowadzą do efektywnego i zrównoważonego wykorzystania wody. Określa wymagania i zapewnia elastyczne wytyczne dla wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania efektywnością wykorzystania wody w organizacjach.

Oszczędność kosztów dzięki efektywnej gospodarce wodnej

Poprawa bilansu wodnego

Optymalizacja wizerunku firmy

Dokładniejsze dane do raportowania zrównoważonego rozwoju

Zielgruppe
Loading...

Grupa docelowa

Norma może być stosowana przez wszystkie firmy i organizacje. Zwłaszcza branże wykorzystujące wodę mogą odnieść duże korzyści z wprowadzenia tej normy.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Struktura i zawartość

Następujące wymagania są warunkami wstępnymi do uzyskania certyfikatu ISO 46001.
Planowanie: WEMS jest dostosowany do kontekstu przedsiębiorstwa, kierownictwo i pracownicy są zaangażowani, strategia WEMS oraz ryzyka i szanse związane z WEMS są opracowane.
Wdrożenie: Zdefiniowane procesy i działania WEMS są wdrażane zgodnie z ISO 46001.
Kontrola: Dane, pomiary i analizy są monitorowane i oceniane. Procesy są kontrolowane przez audyty wewnętrzne.
Optymalizacja: Procesy i środki są stale dostosowywane i ulepszane. Potencjał oszczędnościowy jest identyfikowany i wdrażany poprzez ocenę danych.

Business28.png
Loading...

Proces certyfikacji

W pierwszym kroku omawiamy z Państwem Państwa firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymują Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i zakładów.
Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy oraz mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. Podczas tego procesu określamy, czy Państwa system zarządzania efektywnością wykorzystania wody jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.
W kolejnym kroku (etap audytu systemu 2), Państwa audytor na miejscu ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania. Podczas spotkania końcowego audytor przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy w Państwa przedsiębiorstwie. W razie potrzeby, uzgodnione zostaną plany działań.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy ISO 46001 zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby upewnić się, że po zakończeniu audytu certyfikacyjnego Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne kryteria normy, co roku przeprowadzamy audyty nadzorujące. Zapewnia to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Recertyfikacja jest przeprowadzana odpowiednio wcześnie przed upływem terminu ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z obowiązującymi wymaganiami normy. Po jej spełnieniu wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 46001?

Koszt certyfikacji ISO 46001 zależy od wielu czynników. Na przykład, istotną rolę odgrywa fakt, czy posiadają już Państwo certyfikowany system zarządzania. Ponadto, wielkość Państwa firmy, jak również zużycie wody mają wpływ na czas trwania audytu, a tym samym na cenę. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy lub organizacji.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem dla certyfikacji ISO 46001

  • Globalna sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów
  • Silna orientacja na klienta i koncentracja na rozwiązaniach
  • Wysoki poziom ekspertyzy we wszystkich branżach
  • Oferty i usługi dopasowane do potrzeb Państwa firmy
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na certyfikację ISO 46001.