Anna DQS:n sertifioida vedenkäytön tehokkuuden hallintajärjestelmäsi.

ISO 46001 on vesitehokkuuden hallintajärjestelmien (WEMS) sertifiointistandardi. Standardilla varmistetaan, että WEMS-järjestelmät johtavat veden tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Standardissa määritellään vaatimukset ja annetaan joustavia ohjeita vesitehokkuuden hallintajärjestelmien käyttöönottoon ja ylläpitoon organisaatioissa.

Kustannussäästöt tehokkaan vesihuollon avulla

Parantaa vesitaseeseen liittyviä tietoja

Optimoi yrityksen imagoa

Tarkemmat tiedot kestävän kehityksen raportointia varten

Zielgruppe
Loading...

Kohderyhmä

Standardia voivat soveltaa kaikki yritykset ja organisaatiot. Erityisesti vesi-intensiiviset elinkeinot ja teollisuudenalat voivat hyötyä suuresti standardin käyttöönotosta.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Rakenne ja sisältö

Seuraavat vaatimukset ovat ISO 46001 -sertifioinnin edellytyksiä.
Suunnittelu: WEMS sovitetaan yhteen yrityksen kontekstin kanssa, johtajat ja työntekijät otetaan mukaan, WEMS-strategia ja WEMS:n riskit ja mahdollisuudet laaditaan.
Toteutus: Määritellyt WEMS-prosessit ja -toimenpiteet pannaan täytäntöön ISO 46001 -standardin mukaisesti.
Valvonta: Tietoja, mittauksia ja analyysejä seurataan ja arvioidaan. Prosesseja valvotaan sisäisillä tarkastuksilla.
Optimointi: Prosesseja ja toimenpiteitä mukautetaan ja parannetaan jatkuvasti. Säästömahdollisuudet tunnistetaan ja toteutetaan tietoja arvioimalla.

Business28.png
Loading...

Sertifiointiprosessi

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijaan ja laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tämän prosessin aikana selvitämme, onko vesitehokkuuden hallintajärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.
Seuraavassa vaiheessa (järjestelmäauditointivaihe 2) auditoija paikan päällä arvioi kaikkien hallintaprosessien tehokkuutta. Loppukokouksessa auditoijasi esittelee sinulle yksityiskohtaisesti tulokset ja mahdolliset parannusmahdollisuudet yrityksellesi. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki ISO 46001 -standardin vaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää sertifiointiauditoinnin jälkeen edelleen kaikki standardin tärkeät kriteerit, suoritamme vuosittain valvonta-auditointeja. Tämä tarjoaa asiantuntevaa tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Sertifikaatin täyttyessä myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO 46001 -sertifiointi maksaa?

ISO 46001 -sertifioinnin kustannukset riippuvat useista tekijöistä. Esimerkiksi sillä, onko sinulla jo sertifioitu johtamisjärjestelmä, on tärkeä merkitys. Lisäksi yrityksesi koko sekä vedenkulutus vaikuttavat auditoinnin kestoon ja siten hintaan. Teemme mielellämme yrityksellesi tai organisaatiollesi yksilöllisen tarjouksen ilman velvoitteita.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS on täydellinen kumppani ISO 46001 -sertifioinnissa?

  • Korkeasti koulutettujen auditoijien maailmanlaajuinen verkosto
  • Vahva asiakaslähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys
  • Korkea asiantuntemus kaikilla toimialoilla
  • Yrityksesi tarpeisiin räätälöidyt tarjoukset ja palvelut

Pyydä tarjous

Markku Siivonen DQS Finland Oy Markkinointijohtaja markku.siivonen@dqs.fi puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen ISO 46001 -sertifioinnista.