Nechte si certifikovat systémy řízení efektivního využívání vody od společnosti DQS.

ISO 46001 je norma pro certifikaci systémů řízení efektivního využívání vody (WEMS). Norma zajišťuje, že systémy WEMS vedou k efektivnímu a udržitelnému využívání vody. Určuje požadavky a poskytuje flexibilní návod pro zavádění a udržování systémů řízení efektivního využívání vody v organizacích.

Úspory nákladů díky účinnému hospodaření s vodou

Zlepšuje vodní bilanci

Optimalizuje image společnosti

Přesnější údaje pro podávání zpráv o udržitelnosti

Zielgruppe
Loading...

Cílová skupina

Standard mohou používat všechny společnosti a organizace. Zavedení standardu může být velmi přínosné zejména pro obory a průmyslová odvětví náročná na spotřebu vody.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Struktura a obsah

Předpokladem pro certifikaci podle normy ISO 46001 jsou následující požadavky.
Plánování: WEMS je sladěn s kontextem podniku, jsou zapojeni manažeři a zaměstnanci, je vypracována strategie WEMS a rizika a příležitosti WEMS.
Implementace: Definované procesy a opatření WEMS jsou zavedeny v souladu s normou ISO 46001.
Kontrola: Data, měření a analýzy jsou monitorovány a vyhodnocovány. Procesy jsou kontrolovány interními audity.
Optimalizace: Procesy a opatření jsou průběžně upravovány a zlepšovány. Vyhodnocením dat jsou identifikovány a realizovány potenciály úspor.

Business28.png
Loading...

Proces certifikace

V prvním kroku s námi prodiskutujete vaši společnost, váš systém řízení a cíle certifikace. Na základě toho obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku, přizpůsobenou vašim individuálním potřebám.

Zejména u větších certifikačních projektů je plánovací schůzka cennou příležitostí k seznámení s vaším auditorem i k vypracování individuálního programu auditu pro všechny zúčastněné oblasti a pracoviště.
Předaudit také nabízí příležitost předem identifikovat potenciál ke zlepšení i silné stránky vašeho systému řízení. Obě služby jsou volitelné.

Certifikační audit začíná analýzou systému (1. fáze auditu) a vyhodnocením vaší dokumentace, cílů, výsledků přezkoumání managementu a interních auditů. Během tohoto procesu zjistíme, zda je váš systém řízení efektivního využívání vody dostatečně propracovaný a připravený na certifikaci.
V dalším kroku (2. etapa auditu systému) váš auditor na místě posoudí účinnost všech procesů řízení. Na závěrečném setkání vám auditor poskytne podrobnou prezentaci výsledků a možného potenciálu zlepšení pro vaši společnost. V případě potřeby budou dohodnuty akční plány.

Po certifikačním auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Obdržíte zprávu o auditu dokumentující výsledky auditu. Pokud jsou splněny všechny požadavky normy ISO 46001, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát.

Abychom zajistili, že vaše společnost i po certifikačním auditu splňuje všechna důležitá kritéria normy, provádíme každoročně dozorové audity. To poskytuje kompetentní podporu pro neustálé zlepšování vašeho systému řízení a obchodních procesů.

Certifikát je platný maximálně tři roky. Recertifikaci provádíme v dostatečném předstihu před vypršením platnosti, abychom zajistili trvalou shodu s požadavky platné normy. Po splnění podmínek je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace podle normy ISO 46001?

Náklady na certifikaci ISO 46001 závisí na řadě faktorů. Důležitou roli hraje například to, zda již máte certifikovaný systém řízení. Dále má na délku trvání auditu, a tedy i na cenu, vliv velikost vaší společnosti a také spotřeba vody. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost nebo organizaci.

Business2.png
Loading...

Proč je DQS ideálním partnerem pro certifikaci ISO 46001

  • Globální síť vysoce kvalifikovaných auditorů
  • Silná orientace na zákazníka a zaměření na řešení
  • Vysoká úroveň odborných znalostí ve všech odvětvích
  • Nabídky a služby šité na míru potřebám vaší společnosti
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme nabídku na certifikaci ISO 46001 na míru.