Da li su vaši sistemi za upravljanje efikasnošću vode sertifikovani od strane DQS-a

ISO 46001 je standard za sertifikaciju sistema za upravljanje efikasnošću vode (WEMS). Standard obezbeđuje da WEMS dovede do efikasne i održive upotrebe vode. Ona identifikuje zahteve i pruža fleksibilne smernice za implementaciju i održavanje sistema upravljanja bezbednošću vode u organizacijama.

Ušteda troškova kroz efikasno upravljanje vodama

Poboljšava bilans stanja vode

Optimizujte imidž vaše kompanije

Precizniji podaci za izveštavanje o održivosti

Zielgruppe
Loading...

Ciljna publika

Standard mogu da primene sva preduzeća i organizacije. Vodootporne trgovine i industrije posebno mogu imati velike koristi od uvođenja standarda.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Struktura i sadržaj

Sledeći zahtevi su preduslovi za ISO 46001 sertifikaciju.
Planiranje: WEMS je usklađen sa kontekstom kompanije, uključeni su menadžeri i zaposleni, razrađena je WEMS strategija i rizici i mogućnosti WEMS-a.
Implementacija: Definisani WEMS procesi i mere se sprovode u skladu sa ISO 46001.
Kontrola: Podaci, merenja i analize se prate i procenjuju. Procese kontrolišu interne revizije.
Optimizacija: Procesi i mere se kontinuirano prilagođavaju i unapređuju. Potencijali štednje se identifikuju i primenjuju procenom podataka.

Business28.png
Loading...

Proces sertifikacije

U prvom koraku razgovarate o svojoj kompaniji, sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod nas. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upozna vaš revizor, kao i da se razvije individualni program revizije za sve uključene oblasti i lokacije.
Pred-revizija takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i snagu vašeg sistema upravljanja. Obe usluge su opcionalne.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza audita1) i vrednošću vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda upravljanja i internih revizija. Tokom ovog procesa, utvrđujemo da li je vaš sistem za upravljanje efikasnošću vode dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.
U sledećem koraku (faza audita 2), vaš revizor na licu mesta procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja. Na završnom sastanku, vaš revizor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogući potencijal poboljšanja za vašu kompaniju. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete auditorski izveštaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtevi isO 46001, dobićete međunarodno priznat sertifikat.

Da bismo se uverili da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne kriterijume standarda nakon revizije sertifikacije, sprovodimo reviziju nadzora na godišnjem nivou. To pruža kompetentnu podršku za stalno unapređenje vašeg sistema menadžmenta i poslovnih procesa.

Sertifikat važi najviše tri godine. Resertifikacija se sprovodi u pravo vreme pre isteka roka kako bi se obezbedilo kontinuirano poštovanje važećih standardnih zahteva. Po ispunjenju, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija prema ISO 46001?

Troškovi sertifikacije ISO 46001 zavise od više faktora. Na primer, da li već imate sertifikovani sistem menadžmenta igra važnu ulogu. Pored toga, veličina vaše firme kao i potrošnja vode imaju uticaj na trajanje revizije, a samim tim i na cenu. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za ISO 46001 sertifikaciju

  • Globalna mreža visokokvalifikovanih audita
  • Snažna orijentacija kupca i rešenje fokusirani
  • Visok nivo stručnosti u svim industrijama
  • Auditi i usluge prilagođene potrebama vašeg preduzeća
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo prilagođenu ponudu za ISO 46001 sertifikaciju.