Låt DQS certifiera dina system för hantering av vatteneffektivitet.

ISO 46001 är en standard för certifiering av ledningssystem för vatteneffektivitet (WEMS). Standarden garanterar att WEMS leder till effektiv och hållbar användning av vatten. Den identifierar krav och ger flexibel vägledning för att implementera och upprätthålla ledningssystem för vatteneffektivitet i organisationer.

Kostnadsbesparingar genom effektiv vattenhantering

Förbättrar vattenbalansräkningen

Optimerar företagets image

Mer exakta uppgifter för hållbarhetsrapportering

Zielgruppe
Loading...

Målgrupp

Standarden kan tillämpas av alla företag och organisationer. Särskilt vattenintensiva branscher och industrier kan dra stor nytta av införandet av standarden.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Struktur och innehåll

Följande krav är förutsättningar för ISO 46001-certifiering.
Planering: WEMS anpassas till företagets kontext, chefer och anställda är involverade, WEMS-strategin samt riskerna och möjligheterna med WEMS utarbetas.
Genomförande: Definierade WEMS-processer och åtgärder genomförs i enlighet med ISO 46001.
Kontroll: Data, mätningar och analyser övervakas och utvärderas. Processerna kontrolleras genom interna revisioner.
Optimering: Processer och åtgärder anpassas och förbättras kontinuerligt. Besparingspotentialer identifieras och genomförs genom utvärdering av data.

Business28.png
Loading...

Certifieringsprocess

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för certifieringen med oss. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och anläggningar.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av din dokumentation, dina mål, resultaten av din ledningsgranskning och interna revisioner. Under denna process fastställer vi om ditt ledningssystem för vatteneffektivitet är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering.
I nästa steg (systemrevision steg 2) bedömer din revisor på plats effektiviteten i alla ledningsprocesser. Vid ett slutmöte ger din revisor dig en detaljerad presentation av resultaten och eventuell förbättringspotential för ditt företag. Vid behov kommer man att komma överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Du kommer att få en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla krav i ISO 46001 uppfylls får du ett internationellt erkänt certifikat.

För att säkerställa att ditt företag fortsätter att uppfylla alla viktiga kriterier i standarden efter certifieringsrevisionen genomför vi övervakningsrevisioner på årlig basis. Detta ger kompetent stöd för den kontinuerliga förbättringen av ditt ledningssystem och dina affärsprocesser.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid före giltighetstidens utgång för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Vid uppfyllande utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en ISO 46001-certifiering?

Kostnaden för ISO 46001-certifiering beror på ett antal faktorer. Till exempel spelar det en viktig roll om du redan har ett certifierat ledningssystem. Dessutom har ditt företags storlek samt vattenförbrukningen en inverkan på revisionens längd och därmed på priset. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag eller din organisation utan förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför DQS är den perfekta partnern för ISO 46001-certifiering

  • Globalt nätverk av högt kvalificerade revisorer
  • Stark kundorientering och lösningsfokuserad
  • Hög kompetensnivå inom alla branscher
  • Offerter och tjänster som är skräddarsydda för ditt företags behov.
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en skräddarsydd offert för ISO 46001-certifiering.