Važan standard za kvalitet i sigurnost pakovanje i ambalažnog materijala

Certifikacija prema BRCGS standardu pakovanja omogućava proizvođačima ambalaže u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, da pokažu da njihovi proizvodi ispunjavaju najviše standarde kvaliteta i sigurnosti. Na taj način imaju koristi od većeg povjerenja kupaca i potrošača.

Uštede u proizvodnji

Učinkovito osiguranje kvaliteta pakovanja

Povećano zadovoljstvo kupaca

Smanjeni rizici tokom proizvodnje

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Pakovanje - Osiguranje kvaliteta materijala za pakovanje

BRCGS Pakovanje certifikacija je relevantna za sve kompanije u Bosni i Hercegovini koje proizvode ambalažu ili materijale za pakovanje koje koriste proizvođači hrane ili se koriste u maloprodaji hrane i neprehrambenom sektoru.

Standard je razvio British Retail Consortium, udruženje velikih britanskih maloprodajnih lanaca. Cilj je bio stvoriti jedinstvene kriterije za sigurnost i kvalitet pakovanja za industriju. Prije nego što je standard preimenovan u BRCGS Pakovanje 2020. godine, bio je poznat i kao BRC Pakovanje i BRC IoP.

Na Britanskim otocima i Irskoj, kao iu SAD-u i Kanadi, BRCGS Pakovanje je ključni zahtjev za pristup tržištu za proizvođače ambalaže.

Ciljevi BRCGS standarda za pakovanje su:

 • Nezavisna procjena sigurnosti i kvaliteta proizvoda za pakovanje hrane
 • Osiguravanje visokih standarda kvaliteta i usklađenost sa zakonskim zahtjevima
 • Jedinstveni zahtjevi za proizvođače ambalaže i njihove dobavljače
 • Osiguravanje dosljedno visokog nivoa sigurnosti proizvoda unutar lanca nabavke
 • Kontinuirano poboljšanje sigurnosti i kvaliteta proizvoda kao i smanjenje otpada
Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

Zašto kompanije u BiH treba da se certificiraju prema BRCGS Pakovanje?

Kada kompanije u Bosni i Hercegovini dobiju certifikat za BRCGS Pakovanje, one se ne oslanjaju samo na visok standard sigurnosti i kvaliteta, već i na važan standard higijene.

Certifikacija osigurava

 • Ispunjenje važnih zahtjeva za sistem upravljanja kvalitetom, kao i cjelokupni sistem upravljanja.
 • Najviši menadžment je posvećen principima standarda.
 • Stvoreni su odgovarajući radni uslovi za usklađenost sa standardom.
 • Provode se ekološki i operativni programi.
 • Primjenjuju se dobre proizvodne i higijenske prakse.

Pored zahtjeva standarda, kompanije također imaju mogućnost uključivanja pojedinačnih zahtjeva u BRCGS Pakovanje audit.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije u BiH je relevantan certifikat BRCGS Pakovanje?

U osnovi, BRCGS Pakovanje sandard je namijenjen svim proizvođačima ambalaže i materijala za pakovanje širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, koji žele biti aktivni na tržištu Sjeverne Amerike, kao i u Velikoj Britaniji.

U praksi, certifikacija za BRCGS Pakovanje je važna za:

 • Proizvođače pakovanja i ambalažnog materijala u prehrambenom i neprehrambenom sektoru.
 • Kompanije koje se bave prethodnim procesima pakovanja, npr. štamparije.
 • Dobavljači ambalažnog materijala.
 • Proizvođači jednokratne ambalaže za hranu.
 • Proizvođači materijala koji se koriste za pakovanje, npr. proizvođači ljepila.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Ovako funkcioniše BRCGS Pakovanje certifikacija u BiH

U prvom koraku na ličnom sastanku ili e-mailom razmjenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i području djelovanja. Budući da trajanje audita zavisi od veličine i složenosti Vaše kompanije, potrebne su nam neke informacije od Vas, kao što je broj zaposlenih. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Predaudit nudi mogućnost da se unaprijed provjeri usklađenost sa zahtjevima standarda i da se identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti. Naročito u slučaju inicijalne certifikacije, može biti korisno dobiti ocjenu kvalifikovanog DQS auditora tokom ili nakon implementacije zahtjeva standarda.

Čim vaša kompanija bude spremna, zajedno s vama će biti određen datum audita i odabrani odobreni auditori sa potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom certifikacijskog audita, naši auditori procenjuju, između ostalog, da li vaš sistem upravljanja ispunjava zahtjeve standarda i identifikuju potencijal za poboljšanje. U završnoj diskusiji, od vašeg DQS auditora ćete dobiti detaljnu prezentaciju rezultata, uključujući opis potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Audit i njegove rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju certifikata. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako bude bilo kakvih odstupanja, imat ćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mjere u ovom trenutku. Ako su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi, dobit ćete certifikat sa rokom trajanja od godinu dana. Vaš certifikat će biti objavljen u BRCGS bazi podataka.

Nakon godinu dana, vaš certifikat ističe. Kako bismo osigurali potpunu valjanost vašeg certifikata, zakazat ćemo vaš sljedeći audit ranije.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta BRCGS Pakovanje certifikacija u BiH?

Cijena BRCGS certifikacije pakovanja u Bosni i Hercegovini zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da se certificiraju od strane DQS-a prema BRCGS Pakovanje?

 • Svi važni auditi za osiguranje kvaliteta pakovanja iz jednog izvora
 • Iskusni auditori sa dubokim znanjem u industriji
 • Lični kontakti u Bosni i Hercegovini i na više od 80 lokacija širom svijeta
 • Visoko orijentisan na rješenja, također izvan audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da vam pružimo prilagođenu ponudu za certifikaciju BRCGS Pakovanja.