Ważny standard dla jakości i bezpieczeństwa opakowań i materiałów opakowaniowych

Dzięki certyfikacji według BRCGS Packaging Standard producenci opakowań mogą wykazać, że ich produkty spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. W ten sposób zyskują oni większe zaufanie klientów i konsumentów.

Oszczędność kosztów produkcji

Skuteczne zapewnienie jakości opakowań

Większe zadowolenie klientów

Zmniejszone ryzyko podczas produkcji

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Packaging - Zapewnienie jakości materiałów opakowaniowych

Certyfikacja BRCGS Packaging jest istotna dla wszystkich firm produkujących opakowania lub materiały opakowaniowe, które są wykorzystywane przez producentów żywności lub używane w sektorze detalicznym i nieżywnościowym.

Standard ten został opracowany przez British Retail Consortium, stowarzyszenie zrzeszające największe brytyjskie sieci handlowe. Celem było stworzenie jednolitych kryteriów bezpieczeństwa i jakości opakowań dla branży. Zanim w 2020 roku zmieniono nazwę standardu na BRCGS Packaging, był on znany również jako BRC Packaging i BRC IoP.

Na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, a także w USA i Kanadzie, BRCGS Packaging jest kluczowym wymogiem dostępu do rynku dla producentów opakowań.

Cele standardu BRCGS Packaging to:

 • Niezależna ocena bezpieczeństwa i jakości produktu dla opakowań do żywności
 • Zapewnienie wysokich standardów jakości i zgodności z wymaganiami prawnymi
 • Jednolite wymagania dla producentów opakowań i ich dostawców
 • Zapewnienie konsekwentnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów w łańcuchu dostaw.
 • Ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa i jakości produktów oraz redukcja ilości odpadów.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wer darf zertifizieren
Loading...

Dlaczego firmy powinny uzyskać certyfikat BRCGS Packaging?

Uzyskując certyfikat BRCGS Packaging, przedsiębiorstwa stawiają nie tylko na wysoki standard bezpieczeństwa i jakości, ale również na ważny standard higieny.

Certyfikacja gwarantuje, że

 • spełnione są ważne wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością oraz całego systemu zarządzania.
 • Najwyższe kierownictwo jest zaangażowane w przestrzeganie zasad normy.
 • Stworzono odpowiednie warunki działania dla zachowania zgodności z normą.
 • Wdrożone są programy środowiskowe i operacyjne.
 • Stosowane są dobre praktyki produkcyjne i higieniczne.

Oprócz wymagań standardowych, firmy mają również możliwość włączenia do audiytu BRCGS Packaging Audit wymagań indywidualnych.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla jakich przedsiębiorstw certyfikacja BRCGS Packaging jest istotna?

Zasadniczo standard BRCGS Packaging skierowany jest do wszystkich producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, którzy chcą prowadzić działalność na rynku północnoamerykańskim oraz w Wielkiej Brytanii.

W praktyce certyfikacja BRCGS Packaging jest ważna dla:

 • Producentów opakowań i materiałów opakowaniowych w sektorze spożywczym i niespożywczym.
 • przedsiębiorstw, które zajmują się procesami wstępnymi dotyczącymi opakowań, np. drukarni
 • Dostawców materiałów opakowaniowych
 • Producentów jednorazowych opakowań do żywności
 • Producenci materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań, np. producenci klejów.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Oto jak działa certyfikacja BRCGS Packaging

W pierwszym etapie podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymieniamy informacje na temat Państwa firmy, systemu zarządzania i zakresu działalności. Ponieważ czas trwania auditu zależy od wielkości i złożoności Państwa przedsiębiorstwa, potrzebujemy od Państwa pewnych informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Audit wstępny daje możliwość wcześniejszego sprawdzenia zgodności z wymaganiami standardu oraz zidentyfikowania potencjału do poprawy, jak również mocnych stron. Szczególnie w przypadku pierwszej certyfikacji, może być przydatne uzyskanie oceny wykwalifikowanego auditora DQS w trakcie lub po wdrożeniu wymagań normy.

Jak tylko Państwa firma będzie gotowa, wspólnie z Państwem ustalimy datę auditu i wybierzemy auditorów z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem w Państwa branży. Podczas auditu certyfikacyjnego nasi auditorzy oceniają m.in. czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania normy oraz identyfikują możliwości doskonalenia. Podczas końcowej rozmowy otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora DQS, łącznie z opisem potencjału poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Audit i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu. Otrzymują Państwo raport z auditu, który dokumentuje wyniki auditu. W przypadku stwierdzenia odchyleń istnieje możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, certyfikat zostanie przyznany na okres jednego roku. Państwa certyfikat zostanie opublikowany w bazie danych BRCGS.

Po upływie roku certyfikat wygasa. Aby zapewnić pełną ważność certyfikatu, odpowiednio wcześnie zaplanujemy kolejny audit.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja BRCGS Packaging?

Koszt certyfikacji BRCGS Packaging zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa i złożoności procesów. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny poddać się certyfikacji DQS według BRCGS Packaging?

 • Wszystkie ważne audyty dla zapewnienia jakości opakowań z jednego źródła
 • Doświadczeni audytorzy z głęboką wiedzą branżową
 • Osobiste kontakty w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie
 • Wysokie zorientowanie na rozwiązania, również poza auditem
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację BRCGS Packaging.