Viktig standard för kvalitet och säkerhet hos förpackningar och förpackningsmaterial.

Certifiering enligt BRCGS förpackningsstandard gör det möjligt för förpackningstillverkare att visa att deras produkter uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetskraven. På så sätt får de större förtroende från kunder och konsumenter.

Kostnadsbesparingar i produktionen

Effektiv kvalitetssäkring av förpackningar

Ökad kundtillfredsställelse

Minskade risker under produktionen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Packaging - Kvalitetssäkring av förpackningsmaterial

BRCGS Packaging-certifiering är relevant för alla företag som tillverkar förpackningar eller förpackningsmaterial som används av livsmedelstillverkare eller som används inom livsmedelsdetaljhandeln och i andra sektorer än livsmedelssektorn.

Standarden har utvecklats av British Retail Consortium, en sammanslutning av stora brittiska detaljhandelskedjor. Syftet var att skapa enhetliga kriterier för säkerhet och kvalitet på förpackningar för branschen. Innan standarden döptes om till BRCGS Packaging 2020 var den också känd som BRC Packaging och BRC IoP.

På de brittiska öarna och Irland samt i USA och Kanada är BRCGS Packaging ett viktigt krav för förpackningstillverkare när det gäller marknadstillträde.

Målen för BRCGS Packaging Standard är följande:

 • Oberoende bedömning av produktsäkerhet och kvalitet för livsmedelsförpackningar.
 • Säkerställande av höga kvalitetsstandarder och efterlevnad av lagstadgade krav.
 • Enhetliga krav för förpackningstillverkare och deras leverantörer.
 • Säkerställande av en konsekvent hög produktsäkerhetsnivå i leveranskedjan.
 • Kontinuerlig förbättring av produktsäkerhet och kvalitet samt minskning av avfallet.
Show more
Show less
Wer darf zertifizieren
Loading...

Varför ska företag certifieras enligt BRCGS Packaging?

När företag blir certifierade enligt BRCGS Packaging förlitar de sig inte bara på en hög säkerhets- och kvalitetsstandard, utan även på en viktig hygienisk standard.

Certifieringen garanterar att

 • Viktiga krav på kvalitetsledningssystemet samt på hela ledningssystemet uppfylls.
 • Den högsta ledningen är engagerad i standardens principer.
 • Lämpliga driftsförhållanden skapas för att standarden ska kunna följas.
 • Miljö- och verksamhetsprogram genomförs.
 • Goda tillverknings- och hygienrutiner tillämpas.

Utöver standardkraven har företagen också möjlighet att införliva enskilda krav i en BRCGS-förpackningsrevision.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vilka företag är BRCGS Packaging-certifiering relevant?

I princip riktar sig BRCGS Packaging Standard till alla tillverkare av förpackningar och förpackningsmaterial som vill vara verksamma på den nordamerikanska marknaden samt i Storbritannien.

I praktiken är certifiering enligt BRCGS Packaging viktig för följande:

 • Tillverkare av förpackningar och förpackningsmaterial inom livsmedels- och icke-livsmedelssektorn.
 • Företag som hanterar uppströms processer för förpackningar, t.ex. tryckerier.
 • Leverantörer av förpackningsmaterial.
 • Tillverkare av engångsförpackningar för livsmedel.
 • Tillverkare av material som används för förpackningar, t.ex. tillverkare av lim.
Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Så här fungerar BRCGS Packaging-certifiering

I det första steget utbyter vi information om ditt företag, ditt ledningssystem och ditt verksamhetsområde vid ett personligt möte eller via e-post. Eftersom revisionens längd beror på ditt företags storlek och komplexitet behöver vi viss information från dig, t.ex. antalet anställda. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

En förhandsrevision ger möjlighet att i förväg kontrollera att standardkraven uppfylls och att identifiera förbättringspotential och styrkor. Särskilt vid en första certifiering kan det vara lämpligt att få en kvalificerad DQS-revisor att utvärdera under eller efter genomförandet av standardkraven.

Så snart ditt företag är redo kommer ett revisionsdatum att fastställas tillsammans med dig, och godkända revisorer med erforderlig kompetens och erfarenhet inom din bransch kommer att väljas ut. Under certifieringsrevisionen bedömer våra revisorer bland annat om ert ledningssystem uppfyller kraven i standarden och identifierar förbättringspotential. Vid en slutdiskussion får du en detaljerad presentation av resultaten från din DQS-revisor, inklusive en beskrivning av förbättringspotentialen för ditt företag. Vid behov kommer man att komma överens om handlingsplaner.

Revisionen och dess resultat utvärderas av DQS:s oberoende certifieringsnämnd, som beslutar om utfärdande av certifikatet. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om det finns några avvikelser har du möjlighet att korrigera dem och vidta lämpliga åtgärder vid detta tillfälle. Om alla tillämpliga krav är uppfyllda får du certifikatet med en giltighetstid på ett år. Ditt certifikat kommer att publiceras i BRCGS databas.

Efter ett år upphör ditt certifikat att gälla. För att säkerställa att ditt certifikat är helt giltigt kommer vi att boka in din nästa revision i ett tidigt skede.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar BRCGS-certifiering av förpackningar?

Kostnaden för BRCGS Packaging-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och hur komplexa dina processer är. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig certifieras av DQS enligt BRCGS Packaging?

 • Alla viktiga revisioner för kvalitetssäkring av förpackningar från en enda källa.
 • Erfarna revisorer med djupgående branschkunskap.
 • Personliga kontakter på mer än 80 platser över hela världen
 • Mycket lösningsorienterad, även utanför revisionen.
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en skräddarsydd offert för BRCGS Packaging-certifiering.