Σημαντικό πρότυπο για την ποιότητα και την ασφάλεια της συσκευασίας και των υλικών συσκευασίας

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο συσκευασίας BRCGS επιτρέπει στους κατασκευαστές συσκευασιών να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό, επωφελούνται από τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πελατών και των καταναλωτών.

Εξοικονόμηση κόστους στην παραγωγή

Αποτελεσματική διασφάλιση της ποιότητας της συσκευασίας

Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών

Μειωμένοι κίνδυνοι κατά την παραγωγή

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Packaging - Διασφάλιση ποιότητας των υλικών συσκευασίας

Η πιστοποίηση BRCGS Packaging αφορά όλες τις εταιρείες που παράγουν συσκευασίες ή υλικά συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται από κατασκευαστές τροφίμων ή χρησιμοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και σε τομείς εκτός τροφίμων.

Το πρότυπο αναπτύχθηκε από το British Retail Consortium, μια ένωση μεγάλων βρετανικών αλυσίδων λιανικής πώλησης. Στόχος ήταν η δημιουργία ενιαίων κριτηρίων για την ασφάλεια και την ποιότητα των συσκευασιών για τον κλάδο. Πριν το πρότυπο μετονομαστεί σε BRCGS Packaging το 2020, ήταν επίσης γνωστό ως BRC Packaging και BRC IoP.

Στις Βρετανικές Νήσους και την Ιρλανδία, καθώς και στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το BRCGS Packaging αποτελεί βασική προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά για τους κατασκευαστές συσκευασιών.

Οι στόχοι του προτύπου BRCGS Packaging είναι:

 • Ανεξάρτητη αξιολόγηση της ασφάλειας και της ποιότητας του προϊόντος για τη συσκευασία τροφίμων
 • Διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις
 • Ενιαίες απαιτήσεις για τους κατασκευαστές συσκευασιών και τους προμηθευτές τους
 • Διασφάλιση σταθερά υψηλού επιπέδου ασφάλειας προϊόντων εντός της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων καθώς και μείωση των αποβλήτων
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Wer darf zertifizieren
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το BRCGS Packaging;

Όταν οι εταιρείες πιστοποιούνται σύμφωνα με το BRCGS Packaging, δεν βασίζονται μόνο σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, αλλά και σε ένα σημαντικό πρότυπο υγιεινής.

Η πιστοποίηση εξασφαλίζει ότι

 • Πληρούνται σημαντικές απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας καθώς και για ολόκληρο το σύστημα διαχείρισης.
 • Η ανώτατη διοίκηση δεσμεύεται στις αρχές του προτύπου.
 • Δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας για τη συμμόρφωση με το πρότυπο.
 • Εφαρμόζονται περιβαλλοντικά και επιχειρησιακά προγράμματα.
 • Εφαρμόζονται ορθές πρακτικές παραγωγής και υγιεινής.

Εκτός από τις απαιτήσεις του προτύπου, οι εταιρείες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενσωματώσουν επιμέρους απαιτήσεις σε έναν έλεγχο συσκευασίας BRCGS.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι σχετική η πιστοποίηση BRCGS Packaging;

Βασικά, το πρότυπο BRCGS Packaging απευθύνεται σε όλους τους κατασκευαστές συσκευασιών και υλικών συσκευασίας που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Βόρειας Αμερικής καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην πράξη, η πιστοποίηση κατά BRCGS Packaging είναι σημαντική για:

 • Παρασκευαστές συσκευασιών και υλικών συσκευασίας στους τομείς των τροφίμων και των μη τροφίμων.
 • Εταιρείες που χειρίζονται προγενέστερες διαδικασίες για τη συσκευασία, π.χ. εκτυπωτές
 • Προμηθευτές υλικών συσκευασίας
 • Παρασκευαστές συσκευασιών μιας χρήσης για τρόφιμα
 • Παρασκευαστές υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία, π.χ. κατασκευαστές συγκολλητικών ουσιών
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Έτσι λειτουργεί η πιστοποίηση BRCGS για τις συσκευασίες

Στο πρώτο βήμα ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης και τον τομέα δραστηριότητάς σας σε προσωπική συνάντηση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεδομένου ότι η διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας, χρειαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες από εσάς, όπως ο αριθμός των εργαζομένων. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ένας προ-έλεγχος προσφέρει την ευκαιρία να ελεγχθεί εκ των προτέρων η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου και να εντοπιστούν δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία. Ειδικά στην περίπτωση μιας αρχικής πιστοποίησης, μπορεί να είναι χρήσιμο να λάβετε την αξιολόγηση ,ενός εξειδικευμένου ελεγκτή της DQS κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου.

Μόλις η εταιρεία σας είναι έτοιμη, θα ορίσουμε μαζί την ημερομηνία ελέγχου και θα επιλεγούν εγκεκριμένοι ελεγκτές με την απαιτούμενη επάρκεια και εμπειρία στον κλάδο σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιστοποίησης, οι ελεγκτές μας αξιολογούν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο το σύστημα διαχείρισής σας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου και εντοπίζουν δυνατότητες βελτίωσης. Σε μια τελική συζήτηση, θα λάβετε μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον ελεγκτή της DQS, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Ο έλεγχος και τα αποτελέσματά του αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS, η οποία αποφασίζει για την έκδοση του πιστοποιητικού. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις, θα έχετε την ευκαιρία να τις διορθώσετε και να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα εκείνη τη στιγμή. Εάν πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις, θα λάβετε το πιστοποιητικό με διάρκεια ενός έτους. Το πιστοποιητικό σας θα δημοσιευτεί στη βάση δεδομένων BRCGS.

Μετά την πάροδο ενός έτους, το πιστοποιητικό σας λήγει. Για να διασφαλιστεί η πλήρης ισχύς του πιστοποιητικού σας, θα προγραμματίσουμε τον επόμενο έλεγχό σας νωρίτερα.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση συσκευασίας BRCGS;

Το κόστος της πιστοποίησης BRCGS Packaging εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν από την DQS σύμφωνα με το BRCGS Packaging;

 • Όλοι οι σημαντικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας της συσκευασίας από μία πηγή
 • Έμπειροι ελεγκτές με βαθιά γνώση του κλάδου
 • Προσωπικές επαφές σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως
 • Εξαιρετικά προσανατολισμένος στη λύση, και πέραν του ελέγχου
Contact-us23.png
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση BRCGS Packaging.