Važan standard za kvalitet i bezbednost ambalaže i materijala za ambalažu

Sertifikacija prema BRCGS Standardu za ambalažu omogućava proizvođačima ambalaže da pokažu da njihovi proizvodi zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i bezbednosti. Na taj način ostvaruju veće poverenje kupaca i potrošača.

Ušteda troškova u proizvodnji

Efikasno osiguranje kvaliteta ambalaže

Povećano zadovoljstvo kupaca

Smanjeni rizici tokom proizvodnje

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Ambalaža - Garancija kvaliteta ambalažnog materijala

BRCGS Sertifikacija ambalaže je relevantna za sve kompanije koje proizvode ambalažu ili ambalažne materijale koje koriste proizvođači hrane ili se koriste u sektorima maloprodaje hrane.

Standard je razvio britanski maloprodajni konzorcijum - udruženje velikih britanskih maloprodajnih lanaca. Cilj je bio da se stvore jedinstveni kriterijumi za bezbednost i kvalitet ambalaže za industriju. Pre nego što je standard preimenovan u BRCGS Packaging 2020. godine, bio je poznat i kao BRC Packaging i BRC IoP.

Na britanskim ostrvima i u Irskoj, kao i u SAD i Kanadi, BRCGS Packaging je ključni uslov za pristup tržištu proizvođača ambalaže.

Ciljevi BRCGS standarda pakovanja su:

 • Nezavisna procena bezbednosti i kvaliteta proizvoda za pakovanje hrane
 • Obezbeđivanje visokih standarda kvaliteta i usaglašenost sa zakonskim zahtevima
 • Ujednačeni zahtevi za proizvođače ambalaže i njihove dobavljače
 • Obezbeđivanje dosledno visokog nivoa bezbednosti proizvoda unutar lanca snabdevanja
 • Stalno unapređenje bezbednosti i kvaliteta proizvoda kao i smanjenje otpada
Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

Zašto bi kompanije trebalo da dobiju sertifikat prema BRCGS Packaging standardu?

Kada kompanije postanu sertifikovane za BRCGS Packaging standardu za ambalažu, one dokazuju da se ne oslanjaju samo na visok standard bezbednosti i kvaliteta, već i na važan standard higijene.

Sertifikacija obezbeđuje sledeće stavke:

 • Ispunjeni su važni zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom, kao i celokupan sistem menadžmenta.
 • Top menadžment je posvećen principima standarda.
 • Kreirani su odgovarajući operativni uslovi za poštovanje standarda.
 • Primenjuju se ekološki i operativni programi.
 • Primenjuju se dobre proizvodne i higijenske prakse.

Pored standardnih zahteva, kompanije takođe imaju mogućnost uključivanja pojedinačnih zahteva u BRCGS Packaging sertifikat za ambalažu.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je BRCGS Packaging sertifikat relevantan?

U osnovi, BRCGS Packaging Standard je usmeren na sve proizvođače ambalaže i ambalažnih materijala koji žele da budu aktivni na severnoameričkom tržištu kao i u Velikoj Britaniji.

U praksi, sertifikacija na BRCGS Packaging je važan za:

 • Manufacturers of packaging and packaging materials in the food and non-food sectors.
 • Proizvođače ambalaže i ambalaže u sektorima hrane i drugim sektorima.
 • Preduzeća koja obrađuju uzvodne procese za pakovanje, npr. štampači
 • Dobavljači ambalažnih materijala
 • Proizvođači jednokratne ambalaže za hranu
 • Proizvođači materijala koji se koriste za pakovanje, npr. adhezivi i slično.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše sertifikacija?

U prvom koraku razmenjujemo informacije o vašem preduzeću, vašem sistemu upravljanja i aktivnostima, na sastanku ili putem e-pošte. Pošto trajanje audita zavisi od veličine i složenosti vašeg preduzeća, potrebne su nam neke informacije od vas, kao što je broj zaposlenih. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Pred-audit nudi mogućnost da unapred proverite usaglašenost sa standardnim zahtevima i identifikujete potencijale za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema. Naročito u slučaju inicijalne sertifikacije, može biti korisno da dobijete ocenu kvalifikovanog DQS auditora tokom ili posle implementacije standardnih zahteva.

Čim vaša kompanija bude spremna, biće određen datum audita zajedno sa vama, a biće izabrani odobreni auditori sa potrebnom kompetentnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom audita, naši auditori, između ostalog, procenjuju da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikuje potencijal za poboljšanje. U završnoj diskusiji, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od vašeg DQS auditora, uključujući opis potencijala za poboljšanje vašeg preduzeća. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Audit i njegove rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju sertifikata. Dobićete detaljan izveštaj koji dokumentuje rezultate nadzora. Ako postoje neka odstupanja, imaćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mere u ovom trenutku. Ako su ispunjeni svi važeći zahtevi, sertifikat ćete dobiti sa rokom od godinu dana. Vaš sertifikat će biti objavljen u BRCGS bazi podataka.

Nakon godinu dana, vaš sertifikat ističe. Da bismo obezbedili potpunu ispravnost vašeg sertifikata, zakazaćemo vaš sledeći audit pre isteka aktuelnog sertifikata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta BRCGS Packaging sertifikacija ?

Troškovi sertifikacije prema BRCGS Packaging standardu ambalaže zavise, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez ikakvih obaveza za vas.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS pravi partner za sertifikaciju prema BRCGS Packaging standardu?

 • All important audits for quality assurance of packaging from one source
 • Svi važni auditi za proveru kvaliteta ambalaže iz jednog izvora
 • Iskusni auditori sa bogatim praktičnim iskustvom
 • Lični kontakti i podrška na više od 80 lokacija širom sveta
 • Pro-aktivni pristup fokusiran na brzo rešavanje problema, pre, tokom i nakon audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo prilagođenu ponudu za BRCGS Packaging sertifikaciju.