managementsystem-dqs-schluessel die auf holztisch liegen mit einem anhaenger auf dem iso steht
Loading...

Sistemi menadžmenta

Organizacije i kompanije koriste sisteme upravljanja kako bi njihove strukture, procedure, procesi i odgovornosti funkcionisali sistematski i glatko. Cilj: postizanje planiranih rezultata i kontinuirano unapređenje proizvoda i usluga.

zertifizieren-about-dqs-zwei geschaeftsmaenner sprechen miteinander
Loading...

Sertifikacija

Sertifikacija od strane nezavisnog, neutralnog tela potvrđuje da su ispunjeni zahtevi međunarodnih standarda ili drugih, uključujući pravila ili specifikacije specifične za industriju. Procedura sertifikacije zasniva se na proveri, evaluaciji ili proceni, u kojoj se potvrđuje ispunjenost uslova.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Audit

Provera daje jasnoću o stanju organizacije kompanije i daje važan podsticaj daljem razvoju kompanije i njenih proizvoda ili usluga. Fokus je na procenama učinka i dijagnozi kako bi se identifikovale prednosti i potencijal za poboljšanje.