managementsystem-dqs-schluessel die auf holztisch liegen mit einem anhaenger auf dem iso steht
Loading...

Managementsystemen

Organisaties en bedrijven maken gebruik van managementsystemen om hun structuren, procedures, processen en verantwoordelijkheden systematisch en soepel te laten verlopen. Het doel: de geplande resultaten bereiken en de producten en diensten voortdurend verbeteren.

zertifizieren-about-dqs-zwei geschaeftsmaenner sprechen miteinander
Loading...

Certificering

Certificering door een onafhankelijke, neutrale instantie bevestigt dat aan de vereisten van internationale normen of andere, onder meer sectorspecifieke, voorschriften of specificaties is voldaan. De certificeringsprocedure is gebaseerd op een audit, een evaluatie of een beoordeling, waarbij wordt nagegaan of aan de eisen is voldaan.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Audit

Een audit verschaft duidelijkheid over de toestand van de organisatie van het bedrijf en geeft een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van een bedrijf en zijn producten of diensten. De nadruk ligt op prestatiebeoordelingen en diagnoses om de sterke punten en het potentieel voor verbetering vast te stellen.