Norma ISO 50001. Vytvorená pre organizácie, ktoré chcú zminimalizovať svoj ekologický vplyv, šetriť zdroje a zlepšovať výsledky prostredníctvom efektívneho riadenia energie.

V súčasnom svete, kde je ochrana životného prostredia stále dôležitejšia a náklady na energiu rastú, je efektívne riadenie energie kľúčovým faktorom pre úspech podniku. Jedným zo spôsobov, ako organizácie zlepšujú svoje energetické výkony a dosahujú udržateľnosť, je certifikácia podľa medzinárodnej normy ISO 50001.

Čo je ISO 50001?

Je to norma pre riadenie energie, ktorá bola zavedená s cieľom pomôcť organizáciám vytvárať systematické a udržateľné procesy na riadenie ich energetických výkonov. Táto norma poskytuje rámcový prístup pre identifikáciu, meranie, monitorovanie a správu energetických výkonov. Je založená na princípoch kontinuálneho zlepšovania a pomáha organizáciám znížiť spotrebu energie a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.

 

Ako ISO 50001 pomôže vašej firme?

  • zníži náklady na energiu a minimalizuje plytvanie
  • zlepší, sleduje a meria energetickú výkonnosť
  • dodrží environmentálne predpisy, čím znižuje pravdepodobnosť pokút

 

Okrem toho zabezpečuje spoločnostiam viac konkurenčných výhod. Medzi ne patrí:

  • kontinuálne zlepšovanie výkonnosti v oblasti energetiky
  • monitorovanie energetických tokov
  • systematické znižovanie spotreby energie a nákladov na energiu
  • trvalé znižovanie emisií skleníkových plynov
  • zníženie závislosti od dovozu energie

 

Pre koho je norma určená?

Norma ISO 50001 nie je zameraná na žiadne konkrétne odvetvie. Je však dôležitá najmä vtedy, ak ste energeticky náročná spoločnosť. Viac o norme 50001 sa dočítate aj na našom webe.

Loading...

Nechajte certifikáciu na DQS

Ak chcete budovať úspešnú a efektívnu firmu, ktorá dodržiava všetky potrebné štandardy a certifikácie, sme tu pre vás. Odpovieme vám na všetky otázky a poskytneme vám aj individuálnu cenovú ponuku. Stačí nám napísať

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...