Ak vyrábate hodnotné produkty viete, že ich preprava je často náchylná na krádež. Bezpečnosť produktov a ich prepravy je výzvou pre každého dodávateľa. Preto vznikla certifikácia, ktorá sa venuje bezpečnosti prepravovaného tovaru- TAPA, teda Transported Asset Protection Association.

Úloha certifikácie TAPA

TAPA združuje odborníkov z oblasti logistiky, bezpečnosti a dodávateľov technologických riešení. Ich hlavným poslaním je ochrana a zabezpečenie tovaru počas celého logistického procesu - od výroby až po koncového zákazníka. TAPA sa zameriava na identifikáciu a eliminovanie rizík, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť tovaru a jeho prepravu.

Združenie TAPA vyvinulo tri medzinárodne platné bezpečnostné normy špeciálne pre odvetvie dopravy a logistiky.

TAPA FSR (požiadavky na bezpečnosť zariadení)

Táto norma sa zameriava na dodržanie požiadaviek na bezpečné skladovanie a dočasné uskladnenie majetku súvisiaceho s prepravou. Identifikuje a vyhodnotí potenciálne riziká v rámci celého procesu skladovania.

TAPA TSR (požiadavky na bezpečnosť nákladnej dopravy)

TSR sa zameriava na zabezpečenie tovaru prepravovaného kamiónmi. Táto norma stanovuje podrobnejšie požiadavky na bezpečnosť vozidiel a príslušenstva, ktoré by mali minimalizovať riziká krádeží počas cesty.

TAPA PSR (požiadavky na bezpečnosť parkovísk)

PSR sa zaoberá bezpečnosťou parkovacích miest pre kamióny a ďalšie nákladné vozidlá. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby vozidlá boli v bezpečí počas prestávok a odpočinkov vývozcov.

Pre koho je certifikácia TAPA vhodná?

Normy sú určené pre širokú škálu organizácií a jednotlivcov zapojených do logistických procesov. Zahŕňa:

- Prepravcov: spoločnosti zaoberajúce sa nákladnou dopravou a logistikou, ktoré chcú minimalizovať riziká krádeže a poškodenie nákladu

- Výrobcov a distribútorov: organizácie, ktoré chcú zabezpečiť svoj tovar počas celého distribučného reťazca a minimalizovať straty

- Skladovacie spoločnosti: firmy prevádzkujúce skladovacie priestory, ktoré chcú zabezpečiť uskladnený tovar

- Bezpečnostných odborníkov: osoby pôsobiace v oblasti bezpečnosti, ktoré sa zaujímajú o posilnenie ochrany tovaru

- Spoločnosti dodávajúce technologické riešenia: firmy, ktoré ponúkajú technologické nástroje na monitorovanie, sledovanie a zabezpečenie nákladu.

questions-answers-dqs-question mark on wooden dice on table
Loading...

Možnosti certifikácie TAPA

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.

V prípade, že je pre vás certifikácia vhodná, napíšte nám. Poskytneme vám cenovú ponuku na mieru, zodpovieme na otázky a pomôžeme vám s celým procesom certifikácie.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...