Medzinárodná norma ISO 22000: Aké benefity prináša a ako zahrnutý HACCP certifikát zvýhodňuje podniky pred konkurenciou? Najvyššia bezpečnosť potravín a náskok pred konkurenciou. To sú dva dôležité body, ktoré by mal zabezpečiť každý majiteľ prevádzky v potravinárskom priemysle. Ako čo najjednoduchšie zvýšiť dôveru zákazníkov a zabezpečiť vysoký štandard bezpečnosti? Prečítajte si v našom blogu.

Dôležitosť normy ISO 22000

Vytvára transparentnú a medzinárodne uznávanú normu pre všetkých účastníkov potravinového reťazca. Cieľom normy ISO 22000 je zaručiť bezpečné výrobky pre spotrebiteľov a zároveň zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Norma spája niekoľko kľúčových prvkov bezpečnosti potravín. Medzi tie patrí transparentná komunikácia, dohľadateľné procesy a zásady HACCP.

Čo znamená skratka HACCP?

Hazard Analysis and Critical Control Point, teda Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body. Norma ISO 22000 pre bezpečnosť potravín spĺňa požiadavky HACCP a výhodou je, že spoločnosti tento systém nemusia mať certifikovaný samostatne.

Certifikát je zárukou, že váš podnik dbá na to, aby sa potraviny pripravovali, prenášali a skladovali bezpečne a bez závad. Je vyvrcholením úsilia vášho podniku o zachovanie najvyššej hygieny a bezpečnosti potravín.

Je to skvelý nástroj na získanie ekonomickej konkurenčnej výhody tým, že zvýši dôveru vašich spotrebiteľov. Zvyšuje zisk spoločnosti vďaka menšiemu počtu škôd a lepšie riadenej prevádzky.

Čo je cieľom HACCP?

Zaistiť zdravotnú nezávadnosť potravín a prevenciu rizika poškodenia zdravia konzumentov. Identifikuje konkrétne nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu.

Okrem toho tiež:

1. Plní zákonnú povinnosť

2. Znižuje počet kontrol a pokút

3. Zefektívňuje kontrolu procesov, surovín, produktov a personálu

4. Zjednodušuje uvádzanie nových výrobkov na trh

5. Chráni meno značky na trhu

Norma pokrýva aj poľnohospodárske podniky

Vďaka Norme ISO 22000 je pokrytá aj certifikácia FSSC 22000. Tá zohľadňuje kvalitu a bezpečnosť celého potravinového a krmivového reťazca. Zameriava sa na celý proces od výroby až po obchodovanie s hotovými výrobkami.

Systém je založený na prevencii, teda má podporný a preventívny charakter. To je výhodou najmä z hľadiska ochrany verejného zdravia.

Kto certifikát ISO 22000 potrebuje?

Povinnosť sa vzťahuje na všetky potravinárske podniky, kde sa vyrába alebo manipuluje s potravinami, vrátane obchodov s potravinami či zariadení spoločného stravovania.

Certifikácia je vhodná pre malé, ale aj stredné a veľké organizácie.

Loading...

Certifikát podľa normy ISO 22000

Ak vaša spoločnosť hľadá možnosti, ako získať certifikát podľa normy ISO 22000, obráťte sa na nás. Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku a odpovieme na všetky otázky.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...