Zaregistrujte sa a získajte Bielu knihu "ISO 9001 a ISO 27001 v ére digitalizácie" zadarmo.

Prečítajte si v našej Bielej knihe

  • Koľko papiera potrebuje kvalita?
  • Správny spôsob nakladania s dokumentovanými informáciami
  • Efektívna ochrana zdokumentovaných informácií
  • ISO 27001: Základ pre bezpečnú digitalizáciu

Zhrnutie manažmentu

Rýchlosť distribúcie a spracovania informácií je v súčasnosti v organizáciách veľkou výzvou. Vzhľadom na rôznorodosť informácií je čoraz ťažšie identifikovať informácie, ktoré sú pre organizáciu a jej systém riadenia kľúčové a relevantné. Využívanie moderných komunikačných prostriedkov na riadenie zdokumentovaných informácií zároveň vytvára úplne nové aspekty. Dostupnosť, integrita a dôvernosť sú čoraz dôležitejšie. So zvyšujúcim sa stupňom dostupnosti sa však znižuje bezpečnosť informácií, ak sa neprijmú primerané ochranné opatrenia. Riešením môže byť norma ISO 27001.

auditor-dqs-anderas altena
Loading...

Author

Andreas Altena

Konateľ spoločnosti Sollence® GmbH, konzultant, školiteľ a audítor výnimočnosti DQS. Hlavné kompetencie: organizačný rozvoj a integrované systémy riadenia, kvalita, bezpečnosť informácií, riadenie rizík a služieb (IT).

expertin qualitätsmanagement - dqs - angelika müller
Loading...

Author

Angelika Müller

Konateľ spoločnosti Sollence® GmbH, audítor DQS a školiteľ/facilitátor s kľúčovými kompetenciami v oblasti riadenia kvality, rozvoja organizácie a ľudských zdrojov, riadenia rizík, vzdelávania, zdravotníctva/sociálnych služieb, operačného manažmentu zdravia, excelentnosti služieb, člen predstavenstva DGQ e.V.

experte für informationssicherheit - dqs - dr holger grieb
Loading...

Author

Dr. Holger Grieb

Konzultant, audítor a školiteľ DQS s kľúčovými kompetenciami okrem iného v oblasti softvéru a organizačného rozvoja, ako aj riadenia kvality, informačnej bezpečnosti, rizík a (IT) služieb. Lektor pre "medzinárodné systémy riadenia".

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.