Регистрирайте се сега и получете безплатно Бялата книга"ISO 9001 и ISO 27001 в ерата на цифровизацията".

Прочетете в нашата Бяла книга

  • От колко хартия се нуждае качеството?
  • Правилният начин за работа с документирана информация
  • Ефективна защита на документираната информация
  • ISO 27001: Основа за сигурна цифровизация

Обобщение

Скоростта на разпространение и обработка на информацията е основно предизвикателство в съвременните организации. Поради разнообразието на информацията става все по-трудно да се идентифицира информацията, която е ключова и релевантна за организацията и нейната система за управление. В същото време използването на съвременни средства за комуникация за управление на документираната информация създава изцяло нови аспекти. Наличието, целостта и поверителността стават все по-важни. Същевременно с увеличаването на степента на достъпност намалява сигурността на информацията, освен ако не се предприемат адекватни мерки за защита. Решението може да бъде ISO 27001.

auditor-dqs-anderas altena
Loading...

Автор

Andreas Altena

Изпълнителен директор на Sollence® GmbH, консултант, лектор и одитор за върхови постижения на DQS. Основни компетенции: организационно развитие и интегрирани системи за управление, качество, информационна сигурност, управление на риска и ИТ услуги.

expertin qualitätsmanagement - dqs - angelika müller
Loading...

Автор

Angelika Müller

Управляващ директор на Sollence® GmbH, одитор на DQS и лектор/фасилитатор с основни компетенции в областта на управлението на качеството, организационното развитие и развитието на човешките ресурси, управлението на риска, образованието, здравеопазването/социалните услуги, оперативното управление на здравето, съвършенството на услугите, член на борда на DGQ e.V.

experte für informationssicherheit - dqs - dr holger grieb
Loading...

Автор

Dr. Holger Grieb

Консултант, одитор на DQS и лектор с основни компетенции в областта на софтуерното и организационното развитие, както и в управлението на качеството, информационната сигурност, риска и (ИТ) услугите и др. Преподавател по "международни системи за управление".

Как да стигнете до Бялата книга

Първо трябва да се регистрирате. Моля, използвайте формуляра на тази страница.
След като се регистрирате, ще получите имейл от нас, в който ще ви помолим да потвърдите имейл адреса си. Моля, обърнете внимание: Не можем да ви изпратим Бялата книга без потвърждение.
След като потвърдите имейл адреса си, ще Ви изпратим Бялата книга.