Celosvetový štandard pre bezpečnosť a kvalitu výrobkov pre domácnosť a starostlivosť.

S certifikáciou IFS HPC môžu spoločnosti z celého dodávateľského reťazca v segmente "Domácnosť a osobná starostlivosť" využívať audity na preukázanie bezpečnosti a kvality svojej výroby. Dodávatelia a výrobcovia tak znižujú potenciálne riziká pre zákazníkov a konečných spotrebiteľov.

Zvýšenie dôvery medzi obchodnými partnermi

Zaručená vysoká úroveň bezpečnosti výrobkov

Optimalizácia procesov a úspora nákladov

Súlad s predpismi EÚ

Norma IFS HPC - certifikovaná bezpečnosť a kvalita výrobkov pre domácnosť a osobnú starostlivosť

Štandard IFS HPC (Household & Personal Care) znižuje riziká pri výrobe, spracovaní a balení výrobkov pre domácnosť a osobnú starostlivosť od roku 2009. Cieľom normy je dosiahnuť väčšiu a spoľahlivejšiu bezpečnosť a kvalitu výrobkov pre konečných spotrebiteľov. V roku 2016 bola zverejnená druhá verzia normy.

Vďaka certifikácii IFS HPC môžu spoločnosti využívať výhody dôsledného dodržiavania platných zdravotných predpisov, ako aj špecifikácií bezpečnosti výrobkov. Implementácia normy zároveň umožňuje nižšiu spotrebu zdrojov.
Norma je uznávaná na celom svete.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Pre ktoré spoločnosti je certifikácia IFS HPC dôležitá?

Najdôležitejšou cieľovou skupinou normy IFS HPC sú dodávatelia a výrobcovia výrobkov pre domácnosť a osobnú starostlivosť, ktorí pôsobia na medzinárodných trhoch.

Konkrétne sa certifikácia IFS HPC týka najmä nasledujúcich skupín spoločností:

 • Výrobcovia a dodávatelia kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej starostlivosti, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou, t. j. krémov, šampónov, make-upu atď.
 • Výrobcovia chemických výrobkov pre domácnosť, t. j. čistiacich prostriedkov, osviežovačov vzduchu, dezinfekčných prostriedkov atď.
 • Výrobcovia jednorazového riadu alebo predmetov pre domácnosť, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
 • Výrobcovia hygienických výrobkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou, t. j. zubné kefky, holiace strojčeky, odličovacie obrúsky atď.
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Štruktúra a obsah certifikácie podľa IFS HPC

Certifikácia IFS HPC je založená na piatich základných oblastiach, ktoré okrem ochrany výrobkov zohľadňujú aj riadenie kvality.

 1. Systém riadenia kvality a rizík spoločnosti
 2. Ochrana a bezpečnosť výrobkov pre konečných spotrebiteľov
 3. Požiadavky normy ISO 22716 (GHP pre kozmetiku)
 4. Posudzovanie výrobkov pre domácnosť a hygienických výrobkov
 5. Procesy súvisiace so zabezpečovaním a posudzovaním kvality
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Aký je proces certifikácie IFS HPC?

Najprv si na osobnom stretnutí alebo e-mailom vymeníme informácie o vašej spoločnosti, systéme riadenia a oblasti činnosti. Keďže trvanie auditu závisí od veľkosti a zložitosti vašej spoločnosti, potrebujeme od vás niektoré informácie, napríklad počet zamestnancov. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Predbežný audit ponúka možnosť vopred skontrolovať súlad s požiadavkami normy a identifikovať potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky. Najmä v prípade počiatočnej certifikácie môže byť užitočné získať hodnotenie kvalifikovaného audítora DQS počas implementácie požiadaviek normy alebo po nej.

Hneď ako bude vaša spoločnosť pripravená, spolu s vami sa stanoví dátum auditu a vyberú sa schválení audítori s požadovanou odbornou spôsobilosťou a skúsenosťami vo vašom odvetví. Počas certifikačného auditu naši audítori okrem iného posúdia, či váš systém riadenia spĺňa požiadavky normy IFS HPC, a identifikujú potenciál na zlepšenie. V záverečnej diskusii dostanete od audítora DQS podrobnú prezentáciu výsledkov vrátane opisu potenciálu na zlepšenie pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Audit a jeho výsledky vyhodnocuje nezávislá certifikačná rada DQS, ktorá rozhoduje o vydaní certifikátu. Dostanete správu z auditu, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sa vyskytnú nejaké nezhody, budete mať možnosť ich odstrániť a v tom čase prijať príslušné opatrenia. Ak sú splnené všetky príslušné požiadavky, dostanete certifikát s platnosťou jeden rok. Váš certifikát bude zverejnený v databáze IFS.

Po uplynutí jedného roka platnosť vášho certifikátu vyprší. Aby sme zabezpečili úplnú platnosť vášho certifikátu, naplánujeme vám ďalší audit skôr.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia IFS HPC?

Náklady na certifikáciu IFS HPC závisia okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti a zložitosti vašich procesov. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali certifikovať na IFS HPC s DQS?

 • Všetky dôležité audity certifikovanej bezpečnosti a kvality výrobkov z jedného zdroja
 • Osobné kontakty dostupné po celom svete
 • Hlboké znalosti odvetvia a dlhoročné skúsenosti certifikačného orgánu
 • Vysoká úroveň orientácie na zákazníka, a to aj mimo auditu
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu IFS HPC.