Wereldwijde standaard voor veiligheid en kwaliteit van huishoudelijke en verzorgingsproducten.

Met een IFS HPC-certificering kunnen bedrijven uit de hele toeleveringsketen in het segment "Huishoudelijke en persoonlijke verzorging" aan de hand van audits hun veiligheid en kwaliteit van de productie aantonen. Zo verminderen leveranciers en fabrikanten potentiële risico's voor klanten en eindgebruikers.

Meer vertrouwen bij handelspartners

Gegarandeerd hoog niveau van productveiligheid

Geoptimaliseerde processen en kostenbesparingen

Voldoen aan EU-voorschriften

IFS HPC-norm - gecertificeerde veiligheid en kwaliteit van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten

De IFS HPC-norm (Household & Personal Care) vermindert sinds 2009 de risico's bij de productie, verwerking en verpakking van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. Het doel van de norm is om meer en betrouwbaardere productveiligheid en -kwaliteit te bereiken voor eindconsumenten. In 2016 werd de tweede versie van de norm gepubliceerd.

Met de IFS HPC-certificering profiteren bedrijven van een consistente naleving van de toepasselijke gezondheidsvoorschriften, evenals van de specificaties voor productveiligheid. Tegelijkertijd maakt de implementatie van de norm een lager verbruik van hulpbronnen mogelijk.
De norm wordt wereldwijd erkend.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor welke bedrijven is de IFS HPC-certificering belangrijk?

De belangrijkste doelgroep van de IFS HPC-norm zijn leveranciers en fabrikanten van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten die actief zijn op de internationale markten.

Specifiek heeft de IFS HPC-certificering vooral betrekking op de volgende groepen van bedrijven:

 • Fabrikanten en leveranciers van cosmetica en persoonlijke verzorgingsproducten die in contact komen met de huid, d.w.z. crèmes, shampoo, make-up, enz.
 • Fabrikanten van chemische huishoudproducten, zoals detergenten, luchtverfrissers, ontsmettingsmiddelen, enz.
 • Fabrikanten van wegwerpservies of huishoudelijke artikelen die in contact komen met voedsel.
 • Fabrikanten van hygiëneproducten die in contact komen met de huid, d.w.z. tandenborstels, scheerapparaten, make-updoekjes, enz.
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Structuur en inhoud van een certificering volgens IFS HPC

De IFS HPC-certificering is gebaseerd op vijf kerngebieden, die naast productbescherming ook kwaliteitsbeheer in aanmerking nemen.

 1. Kwaliteits- en risicomanagementsysteem van een bedrijf
 2. Productbescherming en veiligheid voor eindgebruikers
 3. Eisen van ISO 22716 (GHP voor cosmetica)
 4. Beoordeling van huishoudelijke en hygiënische producten
 5. Processen met betrekking tot kwaliteitsbewaking en -beoordeling
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe verloopt het certificeringsproces van IFS HPC?

Eerst wisselen we in een persoonlijk gesprek of per e-mail informatie uit over uw bedrijf, uw managementsysteem en uw werkterrein. Aangezien de duur van de audit afhangt van de omvang en de complexiteit van uw bedrijf, hebben wij enkele gegevens van u nodig, zoals het aantal werknemers. Op basis hiervan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Een pre-audit biedt de mogelijkheid om vooraf te controleren of aan de normvereisten wordt voldaan, en om zowel verbeteringspotentieel als sterke punten te identificeren. Vooral in het geval van een initiële certificatie, kan het nuttig zijn om de evaluatie van een gekwalificeerde DQS-auditor te verkrijgen tijdens of na de implementatie van de normeisen.

Zodra uw bedrijf er klaar voor is, wordt er samen met u een auditdatum vastgesteld en worden er erkende auditoren geselecteerd die over de vereiste competentie en ervaring in uw branche beschikken. Tijdens de certificeringsaudit zullen onze auditors onder andere beoordelen of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de IFS HPC-norm en of er mogelijkheden voor verbetering zijn. In een afsluitend gesprek ontvangt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw DQS-auditor, inclusief een beschrijving van het potentieel voor verbetering voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

De audit en de resultaten ervan worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS, die beslist over de afgifte van het certificaat. U ontvangt een auditrapport met de resultaten van de audit. Indien er non-conformiteiten zijn, krijgt u de gelegenheid om deze te corrigeren en op dat moment passende maatregelen te nemen. Als aan alle toepasselijke eisen is voldaan, ontvangt u het certificaat met een geldigheidsduur van één jaar. Uw certificaat wordt gepubliceerd in de IFS-databank.

Na één jaar vervalt uw certificaat. Om de volledige geldigheid van uw certificaat te waarborgen, zullen wij uw volgende audit vroegtijdig inplannen.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een IFS HPC-certificering?

De kosten van IFS HPC-certificering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw processen. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven zich met DQS laten certificeren voor IFS HPC?

 • Alle belangrijke audits voor gecertificeerde productveiligheid en -kwaliteit bij één partner
 • Persoonlijke contacten wereldwijd beschikbaar
 • Diepgaande kennis van de industrie en vele jaren ervaring als certificatie-instelling
 • Hoge mate van klantgerichtheid, ook buiten de audit
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor IFS HPC-certificering.