Po tym, jak podczas Forum Klientów DQS dla branży kosmetycznej i dóbr konsumpcyjnych można było po raz pierwszy zapoznać się z nową wersją Standardu IFS HPC, jego nowelizacja została oficjalnie zakończona: Wersja 2 Standardu IFS HPC została opublikowana 13 kwietnia 2016 r.

Nowa wersja standardu IFS wejdzie w życie 1 października 2016 r. Od października 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. certyfikowane obiekty mogą nadal stosować wersję 1 lub wersję 2 jako podstawę do certyfikacji. Od 1 stycznia 2017 r. możliwe będą tylko audyty wersji 2.

Istotne zmiany

Wersja 2 standardu IFS HPC wprowadza kilka istotnych zmian dla certyfikowanych obiektów. Obejmują one dostosowany system punktacji oraz przeformułowanie i restrukturyzację niektórych wymagań. Ogólnie liczba wymagań zwiększyła się o 15 (łącznie 237).

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego rozdziału dotyczącego ochrony wyrobu. Obrona produktu odnosi się do środków ochronnych mających na celu zapobieganie celowemu skażeniu lub zafałszowaniu substancjami biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi lub radioaktywnymi. Rozdział ten staje się jednak częścią auditu tylko wtedy, gdy

  • certyfikowany zakład wytwarza swoje produkty w kraju, w którym obrona produktu jest regulowana prawnie, lub eksportuje do takiego kraju, lub
  • spełnione są pewne wymagania klienta związane z obroną wyrobu.

Nowością jest także pięć wymagań dotyczących outsourcingu (w stosownych przypadkach) oraz konieczność monitorowania wszystkich krytycznych punktów kontroli, co w przyszłości będzie stanowić kryterium knock-out.

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...