Nadat u al een eerste blik kon werpen op de nieuwe versie van de IFS HPC-norm tijdens het DQS Klantenforum voor de Cosmetica- en Consumentengoederenindustrie, is de herziening nu officieel afgerond: versie 2 van de IFS HPC-norm is gepubliceerd op 13 april 2016.

De nieuwe versie van de IFS Standard gaat in op 1 oktober 2016. Vanaf oktober 2016 tot 1 januari 2017 hebben gecertificeerde locaties nog de keuze om versie 1 of versie 2 te gebruiken als basis voor certificering. Vanaf 1 januari 2017 zijn dan alleen nog maar audits van versie 2 mogelijk.

Belangrijke wijzigingen

Versie 2 van de IFS HPC-norm brengt enkele belangrijke wijzigingen voor gecertificeerde locaties met zich mee. Deze omvatten het aangepaste scoresysteem en de herformulering en herstructurering van bepaalde eisen. In totaal is het aantal eisen met 15 toegenomen (237 in totaal).

Een van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van een nieuw hoofdstuk over productbescherming. Productbescherming heeft betrekking op beschermende maatregelen om opzettelijke besmetting of vervalsing door biologische, chemische, fysische of radioactieve stoffen te voorkomen. Dit hoofdstuk maakt echter alleen deel uit van de audit indien

  • De gecertificeerde locatie haar producten vervaardigt in een land waar productverdediging wettelijk is geregeld of naar een dergelijk land exporteert, of
  • aan bepaalde eisen van de klant met betrekking tot productverdediging wordt voldaan

Ook nieuw zijn vijf eisen met betrekking tot uitbesteding (indien relevant) en de noodzaak van monitoring voor alle kritische controlepunten, wat in de toekomst een knock-out criterium zal zijn.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...