Nakon što ste već mogli pogledati novo izdanje standarda IFS HPC na Forumu za korisnike DQS-a za industriju kozmetike i robe široke potrošnje, revizija je sada i službeno završena: 2. izdanje standarda IFS HPC objavljeno je 13. travnja, 2016. godine.

Novo izdanje standarda IFS stupa na snagu 1. listopada 2016. godine. Od listopada 2016. godine do 1. siječnja 2017. godine, certificirane lokacije još uvijek imaju izbor korištenja 1. ili 2. izdanja kao osnove za certifikaciju. Od 1. siječnja 2017. godine bit će mogući samo auditi prema 2. izdanju.

Značajne promjene

Drugo izdanje standarda IFS HPC donosi neke značajne promjene za certificirane lokacije. Ove uključuju prilagođen sustav bodovanja i preformuliranje i restrukturiranje određenih zahtjeva. Ukupno se broj zahtjeva povećao za 15 (ukupno 237).

Jedna od najvažnijih promjena je uvođenje novog poglavlja o obrani proizvoda. Obrana proizvoda odnosi se na zaštitne mjere za sprječavanje namjerne kontaminacije ili patvorenja biološkim, kemijskim, fizičkim ili radioaktivnim tvarima. Međutim, ovo poglavlje postaje dio audita samo ako:

  • certificirana lokacija svoje proizvode proizvodi u zemlji gdje je obrana proizvoda regulirana zakonom ili izvozi u takvu zemlju, ili
  • su ispunjeni određeni zahtjevi kupaca u pogledu obrane proizvoda.

Dodano je i pet zahtjeva koji se odnose na vanjske suradnike (gdje je to relevantno) i na potrebu za nadzorom svih kritičnih kontrolnih točaka, što će u budućnosti biti eliminacijski kriterij.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...