Walidacja oceny cyklu życia (LCA) zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044

W celu oceny wpływu określonych produktów na środowisko, ocena cyklu życia (LCA) jest instrumentem z wyboru. Ta znormalizowana i oparta na naukowych podstawach metodologia coraz częściej stanowi podstawę procesów rozwojowych i strategii marketingowych związanych z oddziaływaniem na środowisko. LCA odgrywają również coraz ważniejszą rolę w kontekście regulacyjnym. W celu zapewnienia wiarygodności LCA w dłuższej perspektywie czasowej, niezbędna jest ich weryfikacja przez niezależną jednostkę, taką jak DQS.

Zewnętrzna krytyczna ocena przez uznaną międzynarodowo jednostkę certyfikującą

Poprawa wizerunku publicznego

Wysoka wiarygodność cytowanych danych

Umożliwia porównywalność

Business11.png
Loading...

Oceny cyklu życia: Rozwój nie do zatrzymania

Przez długi czas, przynajmniej w oczach opinii publicznej, analizy środowiskowe związane z produktami koncentrowały się na rozliczaniuCO2. Rośnie jednak świadomość, że jednostronne skupienie się na gazach cieplarnianych nie oddaje sprawiedliwości wielu ważnym aspektom środowiskowym. Jeśli chcesz przeanalizować wpływ produktu na środowisko, nie możesz ograniczać się tylko do gazów cieplarnianych, ale musisz uwzględnić wszystkie aspekty środowiskowe w całym cyklu życia.

Ecology11.png
Loading...

ISO 14040 i ISO 14044

Aby zapewnić porównywalność ocen cyklu życia, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała dwie uzupełniające się normy: zasady i ramy oceny cyklu życia zostały opisane w ISO 14040; same wymagania zostały określone w ISO 14044.

Zgodna z normą LCA obejmuje zazwyczaj cztery fazy: określenie celów i zakresu badania, przygotowanie inwentaryzacji cyklu życia (inwentaryzacja wejść i wyjść), ocenę wpływu i wreszcie ocenę.

SEO6.png
Loading...

Przegląd krytyczny: Niezależny przegląd LCA

Szczególnie w odniesieniu do publikacji oceny cyklu życia, zalecana jest zewnętrzna walidacja przez ekspertów. DQS towarzyszy Państwu w procesie walidacji i tworzy komitet ekspertów zgodnie z normami ISO 14040 i ISO 14044.

Business28.png
Loading...

Kolejność przeprowadzania krytycznego przeglądu oceny cyklu życia

Pierwszym krokiem jest poznanie Państwa firmy, organizacji, potrzeb i oczekiwań. Po zdefiniowaniu celów weryfikacji, w tym obowiązujących norm i specyfikacji, otrzymają Państwo ofertę na przeprowadzenie oceny wstępnej.

Podczas oceny wstępnej, na przykład, dokładny charakter zadania, zakres zastosowania, cele i inne kryteria są wyjaśnione. Na podstawie wyników DQS przygotowuje obliczenia i plany dla oceny LCA(s). Informacje te są zawarte w szczegółowej ofercie dostosowanej do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Wszystkie istotne usługi oraz obowiązujące kryteria audytu i weryfikacji są określone i uzgodnione.

Na podstawie wcześniej przygotowanego planu, wyznaczony zespół weryfikacyjny przeprowadza audyt danej deklaracji w oparciu o obowiązujące normy i specyfikacje. Między innymi gromadzone i sprawdzane są dowody, wizytowane są miejsca oraz odtwarzane i analizowane szacunki i obliczenia.
W razie potrzeby weryfikację uzupełnia wcześniejszy przegląd dokumentów. Wynik weryfikacji, zawierający wszystkie ustalenia, jest przedstawiany podczas spotkania końcowego. W razie potrzeby uzgadnia się plany działania.

Po weryfikacji, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo oświadczenie weryfikacyjne dla swojej firmy.

W celu weryfikacji innego raportu lub deklaracji, na przykład na kolejny okres, przeprowadzana jest ponowna ocena. Deklaracja weryfikacyjna jest ważna dla danego LCA i tym samym nie ma okresu ważności.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje weryfikacja oceny cyklu życia zgodnie z ISO 14044?

Koszt weryfikacji oceny cyklu życia zależy m.in. od zakresu i złożoności oceny cyklu życia. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy lub organizacji.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem do przeprowadzenia audytu LCA

  • Szczegółowa znajomość norm i specyfikacji, jak również wieloletnie doświadczenie w branży
  • Globalna sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów
  • Wysoka orientacja na rozwiązania i zorientowanie na klienta
  • Oferty i usługi dopasowane do potrzeb Twojej organizacji
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na przeprowadzenie audytu oceny cyklu życia produktu.