Elinkaariarviointien (LCA) validointi ISO 14040 ja ISO 14044 -standardien mukaisesti.

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on oikea väline tiettyjen tuotteiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Tämä standardoitu ja tieteellisesti perusteltu menetelmä muodostaa yhä useammin perustan ympäristönsuojeluun liittyville kehitysprosesseille ja markkinointistrategioille. LCA:lla on yhä tärkeämpi rooli myös sääntelyssä. Jotta voidaan varmistaa LCA:n uskottavuus pitkällä aikavälillä, on välttämätöntä, että riippumaton elin, kuten DQS, todentaa sen.

Kansainvälisesti tunnustetun sertifioijan suorittama ulkoinen kriittinen arviointi

Julkisuuskuvan parantaminen

Viitattujen tietojen uskottavuus

Mahdollistaa vertailtavuuden

Zielgruppe
Loading...

Elinkaariarvioinnit: Pysäyttämätön kehitys

Tuotteisiin liittyvissä ympäristöanalyyseissä keskityttiin pitkään, ainakin julkisuudessa CO2-laskentaan. Yhä useammat ovat kuitenkin tiedostaneet, että yksipuolinen keskittyminen kasvihuonekaasuihin ei tee oikeutta monille tärkeille ympäristönäkökohdille. Jos tuotteen ympäristövaikutuksia halutaan analysoida, ei voida rajoittua pelkästään kasvihuonekaasuihin, vaan on otettava huomioon kaikki ympäristönäkökohdat koko elinkaaren aikana.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14040 ja ISO 14044

Elinkaariarviointien vertailukelpoisuuden varmistamiseksi Kansainvälinen standardisoimisjärjestö on laatinut kaksi toisiaan täydentävää standardia: elinkaariarviointien periaatteet ja puitteet kuvataan ISO 14040 -standardissa; itse vaatimukset esitetään ISO 14044 -standardissa.

Standardin mukainen elinkaariarviointi sisältää yleensä neljä vaihetta: tavoitteiden ja tutkimuksen laajuuden määrittely, elinkaariluettelon laatiminen (panosten ja tuotosten luettelointi), vaikutusten arviointi ja lopuksi arviointi.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kriittinen arviointi: LCA:n riippumaton tarkastelu

Erityisesti elinkaariarvioinnin julkaisemisen yhteydessä suositellaan asiantuntijoiden suorittamaa ulkopuolista validointia. DQS on mukana validointiprosessissa ja kokoaa asiantuntijakomitean ISO 14040- ja ISO 14044 -standardien mukaisesti.

Business28.png
Loading...

Elinkaariarvioinnin kriittisen arvioinnin kulkujärjestys

Ensimmäinen vaihe on tutustua yritykseenne, organisaatioonne, tarpeisiinne ja odotuksiinne. Kun tarkastuksen tavoitteet, mukaan lukien sovellettavat standardit ja eritelmät, on määritelty, saat tarjouksen ennakkoarvioinnista.

Ennakkoarvioinnin aikana selvitetään esimerkiksi toimeksiannon tarkka luonne, soveltamisala, tavoitteet ja muut kriteerit. Tulosten perusteella DQS laatii laskelman ja suunnitelmat LCA:n (LCA:iden) arviointia varten. Nämä tiedot sisällytetään yksityiskohtaiseen ehdotukseen, joka on räätälöity yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikki asiaankuuluvat palvelut ja sovellettavat tarkastus- ja todentamiskriteerit täsmennetään ja sovitaan.

Aiemmin laaditun suunnitelman perusteella valtuutettu todentajaryhmä tarkastaa kyseisen ilmoituksen sovellettavien standardien ja eritelmien mukaisesti. Muun muassa kerätään ja tarkastetaan todistusaineistoa, käydään paikoissa, rekonstruoidaan ja analysoidaan arvioita ja laskelmia.
Tarvittaessa todentamista täydennetään asiakirjojen ennakkotarkastuksella. Tarkastuksen tulos ja kaikki havainnot esitellään teille loppukokouksessa. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Verifioinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, saat yrityksellesi varmennustodistuksen.

Toisen raportin tai vakuutuksen todentamista varten, esimerkiksi seuraavalle kaudelle, suoritetaan uusinta-arviointi. Todentamisilmoitus on voimassa kyseisen LCA:n osalta, eikä sillä siten ole voimassaoloaikaa.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO 14044 -standardin mukaisen elinkaariarvioinnin todentaminen maksaa?

Elinkaariarvioinnin todentamisen kustannukset riippuvat muun muassa elinkaariarvioinnin laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi tai organisaatiollesi yksilöllisen tarjouksen ilman velvoitteita.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS on täydellinen kumppani elinkaariarvioinnin auditointiin

  • Yksityiskohtainen standardien ja eritelmien tuntemus sekä monien vuosien toimialakohtainen kokemus
  • Korkeasti koulutettujen auditoijien maailmanlaajuinen verkosto
  • Erittäin ratkaisukeskeinen ja asiakaskeskeinen lähestymistapa
  • Organisaatiosi tarpeisiin räätälöidyt tarjoukset ja palvelut
dqs-shutterstock-446643181.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen elinkaariarviointien auditoinnista.