Potrjevanje ocen življenjskega cikla (LCA) v skladu s standardoma ISO 14040 in ISO 14044

Za ocenjevanje vpliva določenih izdelkov na okolje je najprimernejši instrument ocena življenjskega cikla (LCA). Ta standardizirana in znanstveno utemeljena metodologija je vedno bolj podlaga za razvojne procese in tržne strategije, povezane z okoljsko učinkovitostjo. Ocene LCA imajo vse pomembnejšo vlogo tudi v regulativnem okviru. Za dolgoročno zagotavljanje verodostojnosti ocen LCA je nujno njihovo preverjanje s strani neodvisnega organa, kot je DQS.

Zunanji kritični pregled s strani mednarodno priznanega certifikacijskega organa

Izboljšana javna podoba

Visoka verodostojnost vaših citiranih podatkov

Omogoča primerljivost

Zielgruppe
Loading...

Ocene življenjskega cikla: Neustavljiv razvoj

Dolgo časa je bilo, vsaj v očeh javnosti, v ospredju okoljskih analiz, povezanih z izdelki, predvsem obračunavanjeCO2. Vendar se vse bolj zavedamo, da enostranska osredotočenost na toplogredne pline ne omogoča pravičnega upoštevanja številnih pomembnih okoljskih vidikov. Če želite analizirati vpliv izdelka na okolje, se ne smete omejiti samo na toplogredne pline, temveč morate vključiti vse okoljske vidike v celotnem življenjskem ciklu.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14040 in ISO 14044

Za zagotovitev primerljivosti ocen življenjskega cikla je Mednarodna organizacija za standardizacijo pripravila dva dopolnilna standarda: načela in okvir ocen življenjskega cikla so opisani v standardu ISO 14040, same zahteve pa so določene v standardu ISO 14044.

Standardno skladna LCA običajno vključuje štiri faze: opredelitev ciljev in obsega študije, pripravo popisa življenjskega cikla (popis vložkov in izložkov), oceno učinka in nazadnje vrednotenje.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kritični pregled: Neodvisen pregled LCA

Zlasti v zvezi z objavo ocene življenjskega cikla se priporoča zunanja potrditev s strani strokovnjakov. DQS vas spremlja pri postopku potrjevanja in v skladu s standardoma ISO 14040 in ISO 14044 sestavi odbor strokovnjakov.

Business28.png
Loading...

Zaporedje kritičnega pregleda ocene življenjskega cikla

Prvi korak je spoznavanje vašega podjetja, organizacije, potreb in pričakovanj. Ko so cilji preverjanja, vključno z veljavnimi standardi in specifikacijami, opredeljeni, boste prejeli ponudbo za predhodno oceno.

Med predhodnim ocenjevanjem se na primer pojasnijo natančna narava naloge, področje uporabe, cilji in druga merila. Na podlagi rezultatov družba DQS pripravi izračun in načrte za ocenjevanje LCA(s). Te informacije se vključijo v podroben predlog, prilagojen individualnim potrebam vašega podjetja. Opredeljene in dogovorjene so vse ustrezne storitve ter veljavna merila za revizijo in preverjanje.

Na podlagi predhodno pripravljenega načrtovanja dodeljena skupina za preverjanje revidira zadevno izjavo z uporabo veljavnih standardov in specifikacij. Med drugim se zberejo in preverijo dokazila, obiščejo kraji ter rekonstruirajo in analizirajo ocene in izračuni.
Po potrebi se preverjanje dopolni z vnaprejšnjim pregledom dokumentov. Rezultat preverjanja, vključno z vsemi ugotovitvami, vam je predstavljen na zaključnem sestanku. Po potrebi se dogovorite o akcijskih načrtih.

Po preverjanju rezultate oceni neodvisni certifikacijski odbor DQS. Če so izpolnjene vse zahteve, boste za svoje podjetje prejeli izjavo o verifikaciji.

Za preverjanje drugega poročila ali izjave, na primer za naslednje obdobje, se izvede ponovna ocena. Izjava o verifikaciji velja za zadevno poročilo LCA in tako nima obdobja veljavnosti.

Banking13.png
Loading...

Koliko stane preverjanje ocene življenjskega cikla v skladu s standardom ISO 14044?

Stroški preverjanja ocene življenjskega cikla so med drugim odvisni od obsega in zapletenosti ocene življenjskega cikla. Z veseljem vam bomo neobvezno pripravili individualno ponudbo za vaše podjetje ali organizacijo.

Business2.png
Loading...

Zakaj je DQS odličen partner za presojo vaše ocene življenjskega cikla

  • Podrobno poznavanje standardov in specifikacij ter dolgoletne izkušnje v posameznih panogah
  • Globalna mreža visoko usposobljenih presojevalcev
  • Visoka usmerjenost v rešitve in osredotočenost na stranke
  • Ponudbe in storitve, prilagojene potrebam vaše organizacije
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtevajte ponudbo

Vaš lokalni kontakt

Z veseljem vam bomo pripravili prilagojeno ponudbo za revizijo ocen življenjskega cikla