Validacija provere životnog ciklusa (LCA) prema ISO 14040 i ISO 14044

Da bi se ocenio uticaj određenih proizvoda na životnu sredinu, provera životnog ciklusa (LCA) je instrument izbora. Ova standardizovana i naučno zasnovana metodologija sve više čini osnovu za razvojne procese i marketinške strategije koje se odnose na ekološki uticaj. LCA takođe igraju sve važniju ulogu u regulatornom kontekstu. Da bi se osigurao kredibilitet LCA na dugi rok, neophodna je njihova verifikacija od strane nezavisnog tela kao što je DQS Srbija.

Eksterne provere od strane međunarodno priznatog sertifikacionog tela

Poboljšan imidž u javnosti

Visok kredibilitet vaših citiranih podataka

Omogućava uporedivost

Zielgruppe
Loading...

Ocenjivanje životnog ciklusa: Nezaustavljiv razvoj

Dugo vremena, barem u očima javnosti, fokus analiza životne sredine u vezi sa proizvodima bio je na obračunu CO2. Međutim, raste svest da jednostrano fokusiranje na gasove staklene bašte ne odgovara mnogim važnim ekološkim aspektima. Ako želite da analizirate uticaj proizvoda na životnu sredinu, ne možete se ograničiti samo na gasove staklene bašte, već morate uključiti sve aspekte životne sredine tokom celog životnog ciklusa.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14040 i ISO 14044

Da bi se obezbedila uporedivost provera životnog ciklusa, Međunarodna organizacija za standardizaciju je izradila dva komplementarna standarda: principi i okvir provere životnog ciklusa opisani su u ISO 14040; sami zahtevi su navedeni u ISO 14044.

LCA usklađen sa standardom obično uključuje četiri faze: definisanje ciljeva i obima studije, pripremu inventara životnog ciklusa (inventara inputa i izlaza), procenu uticaja i na kraju evaluaciju.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kritički pregled: nezavisni pregled LCA

Naročito u vezi sa objavljivanjem ocene životnog ciklusa, preporučuje se eksterna validacija od strane stručnjaka. DQS vas prati kroz proces validacije i okuplja komitet stručnjaka u skladu sa standardima ISO 14040 i ISO 14044.

Business28.png
Loading...

Sekvenca kritičkog pregleda ocene životnog ciklusa

Prvi korak je da saznate više o vašoj kompaniji, organizaciji, potrebama i očekivanjima. Kada se definišu ciljevi verifikacije, uključujući primenljive standarde i specifikacije, dobićete ponudu za predocenjivanje.

Tokom predocenjivanja, na primer, razjašnjavaju se tačna priroda zadatka, obim primene, ciljevi i drugi kriterijumi. Na osnovu rezultata, DQS priprema proračun i planira ocenjivanje LCA(ova). Ove informacije su ugrađene u detaljan predlog prilagođen individualnim potrebama vaše kompanije. Sve relevantne usluge i primenljivi kriterijumi provere i verifikacije su specificirani i dogovoreni.

Na osnovu prethodno pripremljenog planiranja, dodeljeni tim za verifikaciju vrši proveru odgovarajuće deklaracije koristeći važeće standarde i specifikacije. Između ostalog, prikupljaju se i proveravaju dokazi, obilaze se lokacije, rekonstruišu i analiziraju ocene i proračuni.
Ako je potrebno, pregled dokumenta unapred dopunjuje verifikaciju. Rezultat verifikacije, uključujući sve nalaze, biće vam predstavljen tokom završnog sastanka. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi.

Posle verifikacije, rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ako su svi uslovi ispunjeni, dobićete izjavu o verifikaciji vaše kompanije.

Za verifikaciju drugog izveštaja ili deklaracije, na primer za naredni period, vrši se novo ocenjivanje. Izjava o verifikaciji je važeća za odgovarajući LCA i stoga nema period važenja.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta verifikacija ocene životnog ciklusa prema ISO 14044?

Troškovi verifikacije provere životnog ciklusa zavise, između ostalog, od obima i složenosti provere životnog ciklusa. Biće nam zadovoljstvo da Vam bez obaveza damo individualnu ponudu za Vašu kompaniju ili organizaciju.

Business2.png
Loading...

ašto je DQS savršen partner za proveru vašeg LCA

  • Detaljno poznavanje standarda i specifikacija, kao i dugogodišnje iskustvo u industriji
  • Globalna mreža visokokvalifikovanih ocenjivača
  • Veoma orijentisan na rešenja i fokusiran na kupca
  • Ponude i usluge prilagođene potrebama vaše organizacije
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za proveru vaših ocena životnog ciklusa. 

Nazovite nas sa razgovor i dogovor.