Validatie van levenscyclusanalyses (LCA) volgens ISO 14040 en ISO 14044

Om de impact van bepaalde producten op het milieu te beoordelen, is een levenscyclusanalyse (LCA) het instrument bij uitstek. Deze gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde methodologie vormt steeds vaker de basis voor ontwikkelingsprocessen en marketingstrategieën met betrekking tot milieuprestaties. LCA's spelen ook een steeds belangrijkere rol in de regelgevingscontext. Om de geloofwaardigheid van LCA's op lange termijn te verzekeren, is de verificatie ervan door een onafhankelijke instantie zoals DQS onontbeerlijk.

Externe kritische beoordeling door een internationaal erkende certificeerder

Verbeterd publiek imago

Hoge geloofwaardigheid van uw geciteerde gegevens

Maakt vergelijkbaarheid mogelijk

Zielgruppe
Loading...

Levenscyclusanalyse: een niet te stuiten ontwikkeling

Bij het grote publiek lag de nadruk van productgerelateerde milieuanalyses lange tijd opCO2-boekhouding. Het besef groeit echter dat een eenzijdige focus op broeikasgassen geen recht doet aan veel belangrijke milieuaspecten. Als je de milieueffecten van een product wilt analyseren, kun je je niet beperken tot broeikasgassen alleen, maar moet je alle milieuaspecten gedurende de hele levenscyclus meenemen.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14040 en ISO 14044

Om de vergelijkbaarheid van levenscyclusanalyses te garanderen, heeft de Internationale Organisatie voor Normalisatie twee complementaire normen opgesteld: de beginselen en het kader van levenscyclusanalyses worden beschreven in ISO 14040; de eisen zelf worden uiteengezet in ISO 14044.

Een levenscyclusanalyse die aan de normen voldoet, omvat gewoonlijk vier fasen: de omschrijving van de doelstellingen en de reikwijdte van de studie, de opstelling van een levenscyclusinventaris (een inventaris van inputs en outputs), de effectbeoordeling en ten slotte de evaluatie.

Wer darf zertifizieren
Loading...

De kritische beoordeling: een onafhankelijke beoordeling van de LCA

Vooral met het oog op een publicatie van een levenscyclusanalyse is een externe validatie door deskundigen aan te bevelen. DQS begeleidt u door het validatieproces en stelt een comité van deskundigen samen in overeenstemming met de ISO 14040 en ISO 14044 normen.

Business28.png
Loading...

Volgorde van de kritische beoordeling van een levenscyclusanalyse

De eerste stap is het leren kennen van uw bedrijf, organisatie, behoeften en verwachtingen. Zodra de doelstellingen van de verificatie, inclusief de toepasselijke normen en specificaties, zijn bepaald, ontvangt u een offerte voor de pre-evaluatie.

Tijdens de pre-evaluatie worden onder andere de precieze aard van de opdracht, de scope van de toepassing, de doelstellingen en andere criteria verduidelijkt. Op basis van de resultaten bereidt DQS de berekening en de planning voor de beoordeling van de LCA('s) voor. Deze informatie wordt verwerkt in een gedetailleerd voorstel dat is afgestemd op de individuele behoeften van uw bedrijf. Alle relevante diensten en toepasselijke audit- en verificatiecriteria worden gespecificeerd en overeengekomen.

Op basis van de vooraf opgestelde planning voert het toegewezen verificatieteam aan de hand van de geldende normen en specificaties een audit uit van de desbetreffende verklaring. Er wordt onder andere bewijsmateriaal verzameld en gecontroleerd, locaties worden bezocht en ramingen en berekeningen worden gereconstrueerd en geanalyseerd.
Zo nodig wordt de verificatie aangevuld met een voorafgaande controle van documenten. Het verificatieresultaat, inclusief alle bevindingen, wordt u tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

Na de verificatie worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u een verificatieverklaring voor uw bedrijf.

Voor de verificatie van een ander rapport of verklaring, bijvoorbeeld voor de volgende periode, wordt een hernieuwde beoordeling uitgevoerd. De verificatieverklaring is geldig voor de betreffende LCA en heeft dus geen geldigheidsduur.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de verificatie van een levenscyclusanalyse volgens ISO 14044?

De kosten voor het verifiëren van een levenscyclusanalyse zijn onder andere afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de levenscyclusanalyse. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf of organisatie.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS de perfecte partner is voor het auditen van uw LCA

  • Gedetailleerde kennis van normen en specificaties, evenals vele jaren van industrie-specifieke ervaring
  • Wereldwijd netwerk van hooggekwalificeerde auditors
  • Zeer oplossingsgericht en klantgericht
  • Aanbiedingen en diensten afgestemd op de behoeften van uw organisatie
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor de audit van uw levenscyclusanalyses