Validacija procjene životnog ciklusa prema ISO 14040 i ISO 14044

Za procjenu utjecaja određenih proizvoda na okoliš odličan alat predstavlja procjena životnog ciklusa (LCA - Life Cycle Assessment). Ova standardizirana i znanstveno utemeljena metodologija čini osnovu za razvojne procese i marketinške strategije vezane uz utjecaj na okoliš. Procjena također igra sve važniju ulogu u regulatornom kontekstu. Kako bi se dugoročno osigurala vjerodostojnost procjena životnog ciklusa, neophodna je njihova provjera od strane neovisnog tijela kao što je DQS.

Vanjski kritički pregled od strane međunarodno priznatog certifikacijskog tijela

Poboljšan imidž u javnosti

Visoka vjerodostojnost vaših citiranih podataka

Olakšana usporedivost

Zielgruppe
Loading...

Procjene životnog ciklusa: Nezaustavljiv napredak

Dugo vremena, barem u očima javnosti, fokus analiza okoliša povezanih s proizvodima bio je na izračunu CO2. Međutim, raste svijest da jednostrani fokus na stakleničke plinove ne uključuje ostale važne aspekte okoliša. Ako želite analizirati utjecaj proizvoda na okoliš, ne možete se ograničiti samo na stakleničke plinove, već morate uključiti sve aspekte okoliša tijekom cijelog životnog ciklusa.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14040 i ISO 14044

Kako bi osigurala usporedivost procjena životnog ciklusa, Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO - International Organization for Standardization) izradila je dva komplementarna standarda: načela i okvir za procjene životnog ciklusa opisani su u ISO 14040; sami zahtjevi navedeni su u ISO 14044.

Procjena životnog ciklusa usklađena sa standardima obično uključuje četiri faze: definiranje ciljeva i opsega studije, pripremu inventara životnog ciklusa (popis ulaznih i izlaznih podataka), procjenu utjecaja i konačno evaluaciju.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kritički pregled: Neovisni pregled procjene životnog ciklusa

Kod objave procjene životnog ciklusa, preporučuje se vanjska validacija od strane stručnjaka. DQS vas prati kroz proces validacije i okuplja odbor stručnjaka u skladu sa standardima ISO 14040 i ISO 14044.

Business28.png
Loading...

Proces kritičnog pregleda procjene životnog ciklusa

U prvom koraku ćemo naučiti više o vašoj tvrtki, organizaciji, potrebama i očekivanjima. Nakon što se definiraju ciljevi verifikacije, uključujući primjenjive standarde i specifikacije, dobit ćete ponudu za predprocjenu.

Tijekom predprocjene pojašnjavaju se točna priroda zadatka, opseg primjene, ciljevi i drugi kriteriji. Na temelju rezultata DQS priprema izračun i planove za verifikaciju procjene životnog ciklusa. Te se informacije uključuju u detaljnu ponudu prilagođenu individualnim potrebama vaše tvrtke. Specificiraju se i dogovaraju sve relevantne usluge i primjenjivi kriteriji audita i verifikacije.

Na temelju prethodno pripremljenog planiranja, dodijeljeni tim za verifikaciju auditira odgovarajuću izjavu koristeći primjenjive standarde i specifikacije. Između ostalog, prikupljaju se i provjeravaju dokazi, posjećuju se lokacije, rekonstruiraju i analiziraju procjene i izračuni.
Ako je potrebno, unaprijed se radi pregled dokumenata kao nadopuna verifikaciji. Rezultat verifikacije, uključujući sve nalaze, bit će vam predstavljen tijekom završnog sastanka. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon verifikacije rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su svi zahtjevi ispunjeni, dobit ćete izjavu o verifikaciji.

Za verifikaciju drugog izvještaja ili izjave, na primjer za sljedeće razdoblje, provodi se nova procjena. Izjava o verifikaciji vrijedi za odgovarajuću procjenu životnog ciklusa i stoga nema razdoblje valjanosti.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta verifikacija procjene životnog ciklusa u skladu s ISO 14044?

Trošak verifikacije procjene životnog ciklusa ovisi, između ostalog, o opsegu i složenosti procjene životnog ciklusa. Rado ćemo vam dati individualnu ponudu za vašu tvrtku ili organizaciju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za auditiranje vaše procjene životnog ciklusa

  • Detaljno poznavanje standarda i specifikacija, kao i dugogodišnje iskustvo u industriji
  • Globalna mreža visokokvalificiranih auditora
  • Orijentiranost na rješenja i usredotočenost na kupca
  • Ponude i usluge prilagođene potrebama vaše organizacije
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo Vam poslati prilagođenu ponudu za audit vaše procjene životnog ciklusa.