V automobilovom priemysle sa neustále sprísňujú požiadavky na kvalitu a bezpečnosť produktov a služieb. My preto testujeme, audítujeme a kontrolujeme. Predvídaním technologického vývoja a uľahčovaním zmien vytvárame bezpečnejšiu budúcnosť.

V tomto procese je nevyhnutná certifikácia zodpovedajúcich systémov riadenia kvality a IT bezpečnosti pre automobilový priemysel. Dva z hlavných certifikátov, ktoré sú uznané automobilovým priemyslom, sú TISAX a IATF 16949.

Dokážete ich rozoznať? Ak nie, presne pre vás je učený tento krátky blog.

Bezpečnostný štandard s TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) je bezpečnostný certifikát, ktorý je v súčasnosti požadovaným štandardom pre všetky spoločnosti, ktoré používajú informačno-technologické riešenia pre automobilový priemysel. Vďaka TISAX-u dokáže vaša spoločnosť zaručiť spĺňanie bezpečnostných štandardov a tiež schopnosť ochrániť dôverné informácie tretích strán.

IATF 16949 a zvýšenie efektivity

IATF 16949, ktorého zodpovednosťou je zabezpečiť kvalitu v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu, je medzinárodne uznávaný certifikát systému riadenia kvality. Jeho cieľom je zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť efektívnosť výroby automobilov.

Tento certifikát sa zameriava na procesy výroby a nastavuje prísne požiadavky na kvalitu vo všetkých oblastiach výroby, vrátane materiálov, dodávateľov, procesov, personálu a environmentálneho manažmentu.

Zhrnutie rozdielov medzi TISAX a IATF 16949

Hoci sú oba zamerané na automobilový priemysel, majú zásadné rozdiely. IATF 16949 sa zameriava na všetky aspekty výroby a má prísne požiadavky na dodávateľský reťazec, zatiaľ čo TISAX sa zaoberá výlučne bezpečnosťou informačných technológií. Ak začínate v automobilovom priemysle, certifikát IATF 16949 je určite prvou voľbou pre zabezpečenie vysokej kvality štandardov výroby.

Spoľahnite sa na DQS

Pre zvýšenie dôveryhodnosti a konkurenčnej výhody by vaša spoločnosť mala byť kvalifikovaná a schopná splniť a udržiavať určité štandardy kvality. Tak, aby získala akýkoľvek certifikát v automobilovom priemysle a posilnila svoje miesto na trhu. My vám pomôžeme s nastavením a získaním potrebných certifikátov.

Loading...

Ak máte akékoľvek otázky, radi vám na ne odpovieme.

Napíšte nám a poskytneme vám aj individuálnu cenovú ponuku na nastavenie spomínaných certifikátov vo vašej spoločnosti.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...