Zaregistrujte sa teraz a získajte bielu knihu "ISO 45001 - Verejné obstarávanie" zadarmo.

Prečítajte si túto a ďalšie informácie v našej Bielej knihe

  • Outsourcing a dodávatelia - čo hovorí norma
  • Kedy je BOZP dodávateľa relevantná?
  • Koordinácia a komunikácia s dodávateľmi
  • Zodpovednosť za externe zabezpečované procesy

Zhrnutie pre manažment

Externé obstarávanie služieb, výrobkov a iného tovaru môže mať priamy vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Pri obstarávaní alebo objednávaní je preto potrebné venovať pozornosť súladu so systémom riadenia BOZP. V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu koordinácia a komunikácia s dodávateľmi pri plánovaní činností a prideľovaní zodpovednosti ešte pred zadaním objednávky. Ďalšou problematickou oblasťou je zodpovednosť organizácie za riadenie externe zabezpečovaných funkcií a procesov.

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.