Zaregistrujte se nyní a získejte Bílou knihu "ISO 45001 - Zadávání veřejných zakázek" zdarma.

Přečtěte si tuto a další informace v naší Bílé knize

  • Outsourcing a dodavatelé - co říká norma
  • Kdy je BOZP u dodavatele relevantní?
  • Koordinace a komunikace s dodavateli
  • Odpovědnost za outsourcované procesy

Shrnutí pro vedení

Externí zadávání zakázek na služby, výrobky a další zboží může mít přímý dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Při zadávání zakázek nebo objednávek je proto třeba věnovat pozornost souladu se systémem řízení BOZP. V této souvislosti hraje důležitou roli koordinace a komunikace s dodavateli při plánování činností a přidělování odpovědností ještě před zadáním zakázky. Další oblastí zájmu je odpovědnost organizace za řízení externě zajišťovaných funkcí a procesů.

Jak se dostat k bílé knize

Nejprve se musíte zaregistrovat. Použijte formulář na této stránce.
Po registraci od nás obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení e-mailové adresy. Upozornění: Bez potvrzení vám nemůžeme zaslat Bílou knihu.
Po potvrzení vaší e-mailové adresy vám zašleme Bílou knihu.