Zaregistrujte sa teraz a získajte bielu knihu "ISO 45001 - Plánovanie činnosti" bezplatne.

Prečítajte si v našej Bielej knihe

  • Účinné odstraňovanie nebezpečenstiev a znižovanie rizík
  • Proces identifikácie nebezpečenstiev
  • Najmodernejšie plánovanie opatrení
  • Hierarchia kontrolných opatrení

whitepaper-dqs-iso-45001-planning-action

Zhrnutie riadenia

Norma ISO 45001 podporuje implementáciu manažérskej zodpovednosti so zohľadnením všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a právnych ustanovení. Základnou požiadavkou normy je identifikácia a hodnotenie rizík, ako sú zdravotné riziká alebo nehody, a príležitostí, ako je bezpečný dizajn pracoviska. Rozhodujúce je, ako organizácia naloží s výsledkami hodnotenia a aké opatrenia plánuje a realizuje na odstránenie alebo zníženie rizík. Na tento účel musia byť príslušné opatrenia integrované do všeobecných obchodných procesov organizácie.

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.