Zaregistrujte sa teraz a získajte Bielu knihu "ISO 45001 - Konzultácie a účasť" zadarmo.

Prečítajte si v našej Bielej knihe o

  • Rôzne spôsoby, ako dať pracovníkom možnosť vyjadriť sa
  • Požiadavky na vrcholový manažment
  • Kedy konzultácie, kedy participácia?

Zhrnutie manažmentu

Odborníci považujú ustanovenie 5.4 "Konzultácie a účasť pracovníkov" za kľúčové pre účinný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v súlade s normou ISO 45001. Je to preto, že najdôležitejšou zainteresovanou stranou v takomto systéme sú samotní pracovníci organizácie. Pre rôzne formy účasti je potrebné, aby vrcholový manažment vytvoril vhodné podmienky a zaviedol vhodné procesy. Ukážeme vám, čo presne je potrebné zohľadniť.

Ako sa dostať k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.