Zapewnienie zaufania dzięki certyfikacji GC-Mark

Zaufanie jest najcenniejszą walutą na świecie. Jeśli Twoi klienci mają zaufanie do Twojej organizacji i jej produktów lub usług, osiągniesz stopień sukcesu, którego nie da się zmierzyć jedynie w pieniądzu. Lojalność klientów i ich rekomendacje pójdą w ślad za tym, czyniąc ten sukces trwałym i kumulującym się. Programy GC-Mark zostały stworzone, aby osiągnąć to zaufanie - i utrzymać je na zawsze. Są to dobrowolne certyfikaty dla produktów i usług, oparte na odpowiednich przepisach.

Łatwe do zrozumienia oznakowanie zaufania

Narzędzie do budowania marki, aby podkreślić Twoje mocne strony

Oparte na międzynarodowych standardach

Znaki GC dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Business11.png
Loading...

Co to jest znak GC?

Znak GC, skrót od Global Conformance Mark, to pieczęć, która wskazuje, że produkt, usługa lub organizacja spełnia szereg istotnych wymagań. W oparciu o tradycyjne standardy krajowe i międzynarodowe, DQS CFS zidentyfikował i opracował kryteria doskonałości w zakresie jakości, bezpieczeństwa, higieny, zrównoważonego rozwoju i przyjazności dla klienta. Każdy z ponad 40 znaków GC ma odpowiadający mu zestaw wymagań. Firmy i organizacje mogą zwrócić się o dobrowolną ocenę, która analizuje, czy spełniają one odpowiednie kryteria GC-Mark.

Business34.png
Loading...

Korzyści wynikające z certyfikacji GC-Mark

 • W przeciwieństwie do tradycyjnych standardów, GC-Marks pokazują doskonałość w sposób, który jest łatwo zrozumiały dla grupy docelowej. Większość konsumentów ma trudności ze zrozumieniem znaczenia tradycyjnej certyfikacji, z mnóstwem skrótów i pozornie arbitralnych liczb. W przeciwieństwie do tego, oznaczenia GC-Marks są jasne i przejrzyste.
 • Znaki GC mogą być stosowane na stronach internetowych, w broszurach, na produktach i na infrastrukturze: są to elastyczne i atrakcyjne wizualnie etykiety odpowiednie do celów promocyjnych. Jako takie, mogą być łatwo zintegrowane z marketingiem i strategią marki Twojej organizacji.
 • Znak GC to coś więcej niż tylko etykieta: ponieważ opiera się na solidnych kryteriach i dokładnej ocenie na miejscu, jest to doświadczenie dodające wartości dla Państwa organizacji. Nasi kompetentni audytorzy wskazują potencjał do poprawy i pomagają zwiększyć wydajność i jakość usług.
Business5.png
Loading...

Rodzaje znaków GC

W naszym katalogu znajduje się ponad 40 znaków GC, które potwierdzają jakość, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i higienę. Skupiają się one na różnych parametrach, w tym trwałości produktów, wpływie firm na środowisko, jakości usług, zgodności z prawem i przepisami, wiarygodności dostawców oraz odpowiedzialności społecznej organizacji. Dla każdego indywidualnego znaku GC istnieje odpowiednia lista kryteriów, które należy spełnić, aby otrzymać znak.

Dodatkowo, na życzenie klienta mogą zostać zaprojektowane etykiety GC-Mark dostosowane do jego potrzeb, przy czym podstawą certyfikacji są odpowiednie normy międzynarodowe.

Business28.png
Loading...

Jak Znaki GC mają się do Certyfikacji ISO?

 • Kryteria określone w listach kontrolnych znaków GC są oparte na istniejących normach międzynarodowych, jeśli tylko jest to możliwe. Jeśli Państwa organizacja spełnia już wymagania odpowiedniej normy, jest to już duży krok w kierunku spełnienia kryteriów dla znaku GC. DQS może wydać znak GC na podstawie istniejącego certyfikatu lub można połączyć ocenę dla przyszłej certyfikacji, aby skrócić czas auditu i zaoszczędzić koszty (w przypadku, gdy wcześniejsze certyfikaty nie zostały wydane przez DQS, audit delta może być opcją, jeśli mają być wzięte pod uwagę).
 • Nie jest konieczne posiadanie lub uzyskanie certyfikatu ISO, aby otrzymać znak GC.
 • W przeciwieństwie do certyfikatów ISO, znaki GC są atrakcyjne wizualnie i łatwo zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym konsumentów i ogółu społeczeństwa.
Business5.png
Loading...

Jakie są kryteria stojące za znakami GC?

DQS opracowuje zestaw kryteriów dla każdego znaku GC. Kryteria te są oparte na krajowych i międzynarodowych standardach i przepisach. Lista kontrolna jest udostępniana przed oceną na miejscu, tak aby organizacje miały możliwość przygotowania się do oceny i usunięcia ewentualnych niezgodności.

Qualität
Loading...

Warunki korzystania z GC-Mark

Znak GC i certyfikat są ważne przez okres jednego roku, licząc od dnia wydania certyfikatu. W tym okresie dozwolone jest wykorzystywanie znaku GC do celów marketingowych. Mogą one być wykorzystywane do wykazywania zgodności i mogą być umieszczane na stronach internetowych, produktach, obiektach i materiałach marketingowych. Certyfikat i pieczęć GC-Mark pozostają własnością DQS i nie mogą być zmieniane ani modyfikowane.

Business28.png
Loading...

Uzyskiwanie certyfikatu GC-Mark

Zarejestruj się w programie Global Conformance Mark i zrób ogromny krok w kierunku zwiększenia zaufania klientów do Twojej organizacji, usług i produktów.

W drugim kroku na drodze do uzyskania znaku GC-Mark otrzymasz dostęp do określonej samooceny obejmującej wszystkie aspekty obowiązujących wytycznych Global Conformance.

Ocena składa się zazwyczaj z trzech części: przeglądu dokumentów, przeglądu samooceny oraz oceny na miejscu.

Certyfikat GC-Mark oraz prawo do używania drukowanej pieczęci GC-Mark są ważne przez jeden rok.

Banking13.png
Loading...

Koszt certyfikacji GC-Mark

Koszt certyfikacji GC-Mark zależy od wielu czynników. Na przykład, wielkość organizacji i złożoność jej systemów zarządzania mają wpływ na czas trwania oceny. Z tych powodów koszty certyfikacji nie mogą być podane w formie ryczałtu. Z przyjemnością przedstawimy indywidualną ofertę dla Państwa firmy, organizacji lub agencji.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS?

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji
 • GC-Mark jest zastrzeżonym znakiem towarowym DQS
 • Audytorzy z praktycznym doświadczeniem i wysokim poziomem kompetencji branżowych
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi okresami umownymi bez ukrytych kosztów
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu ofertę na certyfikację GC-Mark dostosowaną do Państwa potrzeb.