Осигуряване на доверие със сертификацията GC-Mark

Доверието е най-ценната валута в света. Ако клиентите Ви имат доверие във Вашата организация и нейните продукти или услуги, Вие ще постигнете успех, който не може да се измери само с пари. Ще имате лоялността на клиентите и препоръките от тяхна страна и растящ успех. Програмите на GC-Mark са създадени, за да постигнат това доверие - и да го поддържат за неопределено време. Те са доброволни сертификати на продукти и услуги, основани на съответните правила.

Лесно разбираеми знаци на доверие

Инструмент за създаване на марка, който подчертава вашите силни страни

Базиран на международни стандарти

Индивидуални GC-марки за Вашия бизнес

Business11.png
Loading...

Какво представлява GC-Mark?

GC-Mark, съкращение от Global Conformance Mark (знак за глобално съответствие), е знак, който показва, че даден продукт, услуга или организация отговарят на редица съответни изисквания. Въз основа на традиционните национални и международни стандарти, DQS CFS е определила и разработила критерии за високи постижения в областта на качеството, безопасността, хигиената, устойчивостта и удобството за клиентите. Всеки от над 40-те вида GC-Mark има съответен набор от изисквания. Компаниите и организациите могат да поискат доброволна оценка, при която се анализира дали отговарят на съответните критерии за GC-Mark.

Business34.png
Loading...

Предимства на сертифицирането за GC-Mark

 • За разлика от традиционните стандарти, GC-маркировките демонстрират високи постижения по начин, който е лесно разбираем за целевата група. На повечето потребители им е трудно да разберат значението на традиционната сертификация с множеството абревиатури и номерации. За разлика от тях означенията на марките GC са ясни и прозрачни.
 • GC-Mark могат да се използват на уебсайтове, в брошури, върху продукти и върху инфраструктура: те са гъвкави и визуално привлекателни етикети, подходящи за рекламни цели. Като такива те могат лесно да бъдат интегрирани в маркетинговата и брандинг стратегията на Вашата организация.
 • GC-Mark е нещо повече от етикет: тъй като се основава на солидни критерии и задълбочена оценка на място, това е добавена стойност за Вашата организация. Нашите компетентни одитори посочват потенциала за подобрение и Ви помагат да повишите ефективността и качеството на услугите.
Business5.png
Loading...

Видове GC-Mark

Нашият каталог предлага над 40 вида GC-маркировки за сертификация в областите качество, безопасност, устойчивост и хигиена. Те се фокусират върху различни параметри, включително дълготрайност на продуктите, въздействие на компаниите върху околната среда, качеството на услугите, спазване на законите и разпоредбите, надеждност на доставчиците и социална отговорност на организациите. За всяка отделна марка GC има съответен списък с критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи знак.

Освен това, при поискване могат да бъдат разработени индивидуални етикети на GC-Mark, като за основа на сертифицирането служат съответните международни стандарти.

Business28.png
Loading...

Как GC-Mark се отнасят към сертификацията по ISO стандарти?

 • Критериите, които се съдържат в чеклистите на GC-Mark, се основават на съществуващи международни стандарти, когато това е възможно. Ако Вашата организация вече отговаря на изискванията на съответен стандарт, това вече е важна стъпка към изпълнението на критериите за GC-Mark. Тогава DQS може да издаде Вашата GC-маркировка въз основа на съществуващия сертификат или оценката за предстоящ сертификат може да бъде комбинирана, за да се намали времето за одит и да се спестят разходи (в случай че предишните Ви сертификати не са били издадени от DQS, делта одит може да бъде опция, ако те трябва да бъдат взети предвид).
 • Не е необходимо да притежавате или да получите сертификат ISO, за да получите GC-Mark.
 • За разлика от сертификатите по ISO, маркировките GC-Marks са визуално привлекателни и лесно разбираеми за всички заинтересовани страни, включително за потребителите и широката общественост.
Business5.png
Loading...

Какви са критериите, на които се основават марките GC?

DQS разработва набор от критерии за всяка GC-марка. Критериите се основават на национално и международно признати стандарти и разпоредби. Чеклистите се предоставят преди оценката на място, така че организациите да имат възможност да се подготвят за оценката и да отстранят евентуални несъответствия.

Qualität
Loading...

Условия за използване на GC-Mark

GC-Mark и сертификатът са валидни за период от една година, считано от деня на издаване на сертификата. През този период е разрешено използването на GC-Mark за маркетингови цели. Те могат да се използват за доказване на съответствието и могат да се поставят на уебсайтове, продукти, съоръжения и маркетингови материали. Сертификатът и печатът на GC-Mark остават собственост на DQS и не могат да бъдат променяни или модифицирани.

Business28.png
Loading...

Получаване на сертификат GC-Mark

Регистрирайте се в програмите за сертифициране за GC маркировка за глобално съответствие и направете голяма крачка към повишаване на доверието, което клиентите Ви влагат във Вашата организация, Вашите услуги и продукти.

Във втората стъпка към получаването на GC-Mark ще Ви бъде предоставен достъп до определена самооценка, обхващаща всички аспекти на приложимите изисквания.

Оценката обикновено е разделена на три части: преглед на документите, преглед на самооценката и оценка на място.

Сертификатът GC-Mark и правото да се използва печатът GC-Mark са валидни за една година.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертифицирането с марка GC-Mark

Цената на сертификацията по GC-Mark зависи от редица фактори. Например, размерът на Вашата организация и сложността на нейните системи за управление оказват влияние върху продължителността на оценките. Поради тези причини разходите за сертифициране не могат да бъдат дадени като еднократна сума. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална оферта за Вашата компания, организация или агенция.

Business2.png
Loading...

Защо DQS?

 • Над 35 години опит в областта на сертификацията
 • GC-Mark е регистрирана търговска марка на DQS
 • Одитори с практически опит и високо ниво на компетентност в бранша
 • Персонална и безпроблемна подкрепа от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
 • Индивидуални оферти с гъвкави периоди на договорите без скрити разходи
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: Евгения Димитрова

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертифициране за GC-Mark.