Osiguravanje povjerenja certifikacijom prema GC-Mark programima

Povjerenje je najvrjednija valuta na svijetu. Ako vaši kupci imaju povjerenja u vašu organizaciju i njezine proizvode ili usluge, postići ćete stupanj uspjeha koji se ne može mjeriti samo novcem. Odanost kupaca i preporuke kupaca uslijedit će nakon toga, čineći taj uspjeh trajnim i akumulativnim. GC-Mark programi osmišljeni su za postizanje, i održavanje, tog povjerenja – na neodređeno vrijeme. To su dobrovoljne certifikacije proizvoda i usluga, koje se temelje na odgovarajućim propisima.

Lako razumljivi znakovi povjerenja

Instrument za brendiranje za isticanje vaših prednosti

Temeljeno na međunarodnim standardima

GC-Mark po mjeri za vaše poslovanje

Business11.png
Loading...

Što je GC-Mark?

GC-Mark, skraćenica od Global Conformance Mark, je pečat koji označava da proizvod, usluga ili organizacija ispunjava niz relevantnih zahtjeva. Na temelju tradicionalnih nacionalnih i međunarodnih standarda, DQS CFS je identificirao i razvio kriterije za izvrsnost u kvaliteti, sigurnosti, higijeni, održivosti i prilagođenosti kupcima. Svaki od više od 40 GC-Mark programa ima odgovarajući skup zahtjeva. Društva i organizacije u Hrvatskoj i u svijetu mogu zatražiti dobrovoljnu procjenu kojom se analizira ispunjavaju li relevantne kriterije GC-Mark programa.

Business34.png
Loading...

Prednosti certifikacije prema GC-Mark programima

 • Za razliku od tradicionalnih standarda, GC-Mark programi pokazuju izvrsnost na način koji je lako razumljiv za namjeravanu ciljnu skupinu. Većina potrošača teško razumije važnost tradicionalnog certificiranja, s mnoštvom kratica i naizgled proizvoljnih brojeva. Nasuprot tome, oznake GC-Mark programa su jasne i transparentne.
 • GC-Mark znakovi mogu se koristiti na internetskim stranicama, u brošurama, na proizvodima i na infrastrukturi: to su fleksibilne i vizualno atraktivne oznake prikladne za promotivne svrhe. Kao takve, lako se mogu integrirati u strategiju marketinga i brendiranja vaše organizacije.
 • GC-Mark je više od oznake: budući da se temelji na čvrstim kriterijima i temeljitoj procjeni na licu mjesta, to dodaje vrijednost vašoj organizaciji. Naši kompetentni auditori ističu potencijal za poboljšanje i pomažu vam povećati učinkovitost i kvalitetu usluge.
Business5.png
Loading...

Vrste GC-Mark programa

Naš katalog nudi više od 40 GC-Mark programa za certifikaciju kvalitete, sigurnosti, održivosti i higijene. Usredotočuju se na različite parametre, uključujući trajnost proizvoda, utjecaj organizacije na okoliš, kvalitetu usluga, usklađenost sa zakonima i propisima, pouzdanost dobavljača i društvenu odgovornost organizacija. Za svaki pojedinačni GC-Mark program postoji odgovarajući popis kriterija koje je potrebno ispuniti da bi se dobila Oznaka.

Dodatno, prema zahtjevu mogu se dizajnirati GC-Mark oznake po mjeri, s relevantnim međunarodnim standardima kao osnovom za certifikaciju.

Business28.png
Loading...

Kako su GC-Mark programi povezani s certifikacijom prema ISO normama?

 • Kriteriji navedeni u kontrolnim listama GC-Mark programa temelje se na postojećim međunarodnim standardima kad god je to moguće. Ako vaša organizacija već ispunjava zahtjeve relevantnog standarda, to je već veliki korak prema ispunjavanju kriterija za GC-Mark. DQS tada može izdati vaš GC-Mark certifikat na temelju vašeg postojećeg certifikata ili se procjena za nadolazeću certifikaciju može kombinirati kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za audit i uštedjeli troškovi (u slučaju da vaše ranije certifikate nije izdao DQS, može se provesti delta audit, ako ih treba uzeti u obzir).
 • Nije potrebno imati ili dobiti ISO certifikat da biste dobili GC-Mark oznaku.
 • Za razliku od ISO certifikata, GC-Mark oznake su vizualno atraktivne i lako razumljive svim dionicima, uključujući potrošače i širu javnost.
Business5.png
Loading...

Koji su kriteriji certifikacija prema GC-Mark programima?

DQS razvija skup kriterija za svaki GC-Mark program. Kriteriji se temelje na nacionalnim i međunarodno priznatim standardima i propisima. Kontrolni popis je dostupan prije procjene na licu mjesta, tako da organizacije imaju priliku pripremiti se za procjenu i otkloniti potencijalne nesukladnosti.

Qualität
Loading...

Uvjeti za upotrebu GC-Mark oznaka

GC-Mark oznaka i certifikat vrijede godinu dana, počevši od dana izdavanja certifikata. Tijekom tog razdoblja dopuštena je upotreba GC-Mark oznaka u marketinške svrhe. One se mogu koristiti za dokazivanje sukladnosti i mogu se prikazati na internetskim stranicama, proizvodima, objektima i marketinškim materijalima. Certifikat i pečat GC-Mark ostaju vlasništvo DQS-a i ne smiju se mijenjati ili modificirati.

Business28.png
Loading...

Stjecanje GC-Mark certifikata

Registrirajte se za programe Global Conformance Mark i poduzmite veliki korak kako biste povećali povjerenje svojih kupaca u vašu organizaciju, vaše usluge i proizvode.

U drugom koraku prema stjecanju GC-Mark oznake bit će vam omogućen pristup određenoj samoprocjeni koja pokriva sve aspekte primjenjivih smjernica programa Global Conformance.

Procjena je obično podijeljena u tri dijela: pregled dokumenata, pregled samoprocjene i procjena na licu mjesta.

Certifikat GC-Mark i pravo korištenja tiskanog pečata GC-Mark vrijede godinu dana.

Banking13.png
Loading...

Trošak certifikacije prema GC-Mark programu

Cijena certifikacije prema GC-Mark programu u Hrvatskoj ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, veličina vaše organizacije i složenost njezinih sustava upravljanja utječu na trajanje procjene. Iz tih razloga, troškovi certifikacije ne mogu se dati kao paušalni iznos. Rado ćemo vam izraditi individualnu ponudu za vaše društvo, organizaciju ili agenciju.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju
 • GC-Mark je registrirani zaštitni znak DQS-a
 • Auditori s praktičnim iskustvom i visokom razinom stručnih kompetencija
 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Pojedinačne ponude s fleksibilnim rokovima ugovora bez skrivenih troškova
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam pripremiti prilagođenu ponudu za certifikaciju prema GC-Mark programu.