Säkerställa förtroendet med GC-Mark-certifiering

Förtroende är den mest värdefulla valutan i världen. Om dina kunder har förtroende för din organisation och dess produkter eller tjänster har du uppnått en grad av framgång som inte kan mätas enbart i pengar. Kundlojalitet och kundrekommendationer kommer att följa i dess kölvatten, vilket gör denna framgång permanent och ackumulerande. GC-Mark-programmen är utformade för att uppnå detta förtroende - och bibehålla det på obestämd tid. De är frivilliga certifieringar av produkter och tjänster, baserade på motsvarande bestämmelser.

Lättförståeliga tecken på förtroende

Varumärkesinstrument för att framhäva dina styrkor

Baserat på internationella standarder

Skräddarsydda GC-märken för din verksamhet

Business11.png
Loading...

Vad är ett GC-märke?

Ett GC-märke, som är en förkortning av Global Conformance Mark, är ett sigill som visar att en produkt, tjänst eller organisation uppfyller ett antal relevanta krav. Baserat på traditionella nationella och internationella standarder har DQS CFS identifierat och utvecklat kriterier för excellens inom kvalitet, säkerhet, hygien, hållbarhet och kundvänlighet. Var och en av de mer än 40 GC-märkena har en motsvarande uppsättning krav. Företag och organisationer kan begära en frivillig bedömning som analyserar om de uppfyller de relevanta GC-Mark-kriterierna.

Business34.png
Loading...

Fördelar med GC-Mark-certifiering

 • Till skillnad från traditionella standarder visar GC-märken på excellens på ett sätt som är lätt att förstå för den avsedda målgruppen. De flesta konsumenter har svårt att förstå relevansen av traditionell certifiering, med dess många förkortningar och till synes godtyckliga siffror. Däremot är GC-märkningarnas beteckningar tydliga och genomskinliga.
 • GC-märken kan användas på webbplatser, i broschyrer, på produkter och på infrastruktur: de är flexibla och visuellt attraktiva märken som lämpar sig för reklamsyften. Som sådana kan de lätt integreras i din organisations marknadsförings- och varumärkesstrategi.
 • Ett GC-märke är mer än en etikett: eftersom det bygger på solida kriterier och en grundlig bedömning på plats är det en värdehöjande erfarenhet för din organisation. Våra kompetenta revisorer pekar på förbättringspotential och hjälper dig att öka effektiviteten och tjänstekvaliteten.
Business5.png
Loading...

Typer av GC-märken

Vår katalog erbjuder mer än 40 GC-märken för att certifiera kvalitet, säkerhet, hållbarhet och hygien. De fokuserar på olika parametrar, bland annat produkters hållbarhet, företagens miljöpåverkan, tjänsternas kvalitet, efterlevnaden av lagar och förordningar, leverantörernas tillförlitlighet och organisationernas sociala ansvar. För varje enskilt GC-märke finns det en motsvarande lista över kriterier som måste uppfyllas för att få märket.

Dessutom kan skräddarsydda GC-Mark-etiketter utformas på begäran, med relevanta internationella standarder som grund för certifieringen.

Business28.png
Loading...

Hur förhåller sig GC-märken till ISO-certifiering?

 • De kriterier som anges i checklistorna för GC-Mark baseras på befintliga internationella standarder när detta är möjligt. Om din organisation redan uppfyller kraven i en relevant standard är detta redan ett stort steg mot att uppfylla kriterierna för GC-märket. DQS kan då utfärda ditt GC-Mark baserat på din befintliga certifiering, eller så kan bedömningen för en kommande certifiering kombineras för att minska revisionstiden och spara kostnader (om dina tidigare certifikat inte utfärdades av DQS kan en deltarevision vara ett alternativ om de ska beaktas).
 • Det är inte nödvändigt att ha eller få ett ISO-certifikat för att få GC-märket.
 • Till skillnad från ISO-certifikaten är GC-märkena visuellt attraktiva och lättförståeliga för alla intressenter, inklusive konsumenter och allmänheten.
Business5.png
Loading...

Vilka kriterier ligger bakom GC-märkena?

DQS utarbetar en uppsättning kriterier för varje GC-märke. Kriterierna bygger på nationellt och internationellt erkända standarder och bestämmelser. Checklistan görs tillgänglig före bedömningen på plats, så att organisationerna har möjlighet att förbereda sig inför bedömningen och åtgärda eventuella avvikelser.

Qualität
Loading...

Villkor för användning av GC-Mark

GC-märket och certifikatet är giltiga i ett år från och med den dag då certifikatet har utfärdats. Under denna period är det tillåtet att använda GC-märket i marknadsföringssyfte. Dessa får användas för att visa överensstämmelse och kan visas på webbplatser, produkter, anläggningar och marknadsföringsmaterial. GC-Mark-certifikatet och GC-Mark-sigillet förblir DQS:s egendom och får inte ändras eller modifieras.

Business28.png
Loading...

Att erhålla GC-Mark-certifiering

Registrera dig för Global Conformance Mark-programmen och ta ett stort steg för att öka förtroendet hos dina kunder för din organisation, dina tjänster och produkter.

I det andra steget mot att erhålla GC-märket får du tillgång till en specificerad självutvärdering som täcker alla aspekter av de tillämpliga riktlinjerna för global överensstämmelse.

Bedömningen är vanligtvis uppdelad i tre delar: en dokumentgranskning, granskning av självbedömningen och en bedömning på plats.

GC-Mark-certifikatet och rätten att använda det tryckta GC-Mark-sigillet är giltiga i ett år.

Banking13.png
Loading...

Kostnad för GC-Mark-certifiering

Kostnaden för GC-Mark-certifiering beror på ett antal faktorer. Till exempel har storleken på din organisation och komplexiteten hos dess ledningssystem en inverkan på hur lång tid bedömningarna tar. Av dessa skäl kan kostnaderna för certifiering inte anges som en klumpsumma. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag, din organisation eller din myndighet.

Business2.png
Loading...

Varför DQS?

 • Mer än 35 års erfarenhet av certifiering
 • GC-Mark är ett registrerat varumärke som tillhör DQS.
 • Revisorer med praktisk erfarenhet och hög branschkompetens.
 • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
 • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsperioder utan dolda kostnader
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna ett skräddarsytt erbjudande för GC-Mark-certifiering.