Obezbeđivanje poverenja uz GC-Mark sertifikaciju

Poverenje je najvrednija valuta na svetu. Ako vaši klijenti imaju poverenja u vašu organizaciju, vaše proizvode ili usluge, postići ćete visok stepen uspeha koji se ne može meriti samo novcem. Za sobom će uslediti lojalnost i preporuke kupaca, što taj uspeh čini trajnim i akumulativnim. GC-Mark programi su osmišljeni tako da ostvare to poverenje – i održavaju ga, na neodređeno vreme. To su dobrovoljne sertifikacije proizvoda i usluga, na osnovu odgovarajućih propisa.

Lako razumljivi simboli poverenja

Instrument brendiranja koji će istaći vašu snagu

Zasnovano na međunarodnim standardima

Skrojene GC-Marke za vaš biznis

Business11.png
Loading...

Šta je GC-Mark?

GC-Mark, skraćeno od Global Conformance Mark, je pečat koji označava da proizvod, usluga ili organizacija ispunjavaju niz relevantnih zahteva. Na osnovu tradicionalnih nacionalnih i međunarodnih standarda, DQS CFS je identifikovao i razvio kriterijume za izvrsnost u kvalitetu, bezbednosti, higijeni, održivosti i prijatelju klijenata. Svaki od više od 40 GC-Marka ima odgovarajući skup zahteva. Kompanije i organizacije mogu da zatraže dobrovoljnu procenu koja analizira da li ispunjavaju relevantne kriterijume GC-Marka.

Business34.png
Loading...

Prednosti GC-Mark sertifikacije

  • Za razliku od tradicionalnih standarda, GC-Marks demonstrira izvrsnost na način koji je lako razumljiv za određenu ciljnu grupu. Većini potrošača je teško da razumeju relevantnost tradicionalne sertifikacije, sa mnoštvom skraćenica i naizgled proizvoljnim brojevima. Nasuprot tome, oznake GC-Mark su jasne i transparentne.
  • GC-Mark se može koristiti na sajtovima, u brošurama, na proizvodima i na infrastrukturi: fleksibilne i vizuelno atraktivne nalepnice su pogodne za promotivne svrhe. Kao takve, lako se mogu integrisati u strategiju marketinga i brendiranja vaše organizacije.
  • GC-Mark je više od oznake: zato što je zasnovan na čvrstim kriterijumima i temeljnoj proceni na licu mesta, to je iskustvo dodavanja vrednosti za vašu organizaciju. Ocenjivači DQS Srbija ističu potencijal za unapređenje i pomažu vam da povećate efikasnost i kvalitet usluge.
Business5.png
Loading...

Tipovi GC-oznaka

Naš katalog nudi više od 40 GC-Mark oznaka za sertifikaciju kvaliteta, bezbednosti, održivosti i higijene. Oni se fokusiraju na različite parametre, uključujući trajnost proizvoda, uticaj preduzeća na životnu sredinu, kvalitet usluga, poštovanje zakona i propisa, pouzdanost dobavljača i društvenu odgovornost organizacija.  Za svaki pojedinačni GC-Mark postoji odgovarajuća lista kriterijuma koje je potrebno ispuniti da bi se dobila GC-Mark oznaka.

Pored toga, individualne GC-Mark nalepnice mogu biti dizajnirane na zahtev, sa relevantnim međunarodnim standardima kao osnovom za sertifikaciju.

Business28.png
Loading...

Dobijanje sertifikata GC-Mark

Registrujte se za programe Global Conformance Mark i preduzmite ogroman korak da biste poboljšali poverenje klijenata u vašu organizaciju, vaše usluge i proizvode.

U drugom koraku ka dobijanju GC-Marka biće vam obezbeđen pristup navedenoj samoproceni koja pokriva sve aspekte primenljivih Globalnih smernica za usaglašenost.

Ocenjivanje je obično podeljeno na tri dela: pregled dokumentacije, pregled rezultata preispitivanja i audit na licu mesta.

Važnost GC-Mark sertifikata i pravo korišćenja odštampanog pečata GC-Mark je godinu dana.

Banking13.png
Loading...

Troškovi sertifikacije GC-Mark

Troškovi sertifikacije zavise od niza faktora, kao što su veličina vaše kompanije, postojanje već sertifikovanog sistema upravljanja i kompleksnost sistema upravljanja. Ovi faktori utiču na trajanje audita i na njegovu cenu, te stoga nije moguće definisati fiksnu cenu sertifikacije.

Iz ovih razloga, stojimo Vam na raspolaganju za izradu individualne ponude za vašu kompaniju, organizaciju ili agenciju.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

  • Više od 35 godina iskustva
  • Auditi koji pružaju dodatnu vrednost i detaljan uvid u vašu organizaciju od strane naših eksperata
  • Kompetentni lokalni auditori sa velikim praktičnim znanjem u Vašoj oblasti poslovanja
  • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
  • Puna podrška naših stručnjaka, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
  • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
  • Ocenjivanje od strane lokalnih ocenjivača DQS Srbija - smanjenje putnih troškova, razumevanje našeg tržišta, audit na našem jeziku
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Posvećeni tim DQS Srbija Vam stoji na raspolaganju za sve potrebne informacije.

Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.