Dobra praktyka produkcyjna dla kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego i produktów higieny osobistej

Norma ISO 22716 opisuje wymagania dotyczące procesów wytwarzania produktów kosmetycznych. Dobra praktyka produkcyjna, czyli GMP, oznacza odpowiednie opracowanie i utrzymanie zapewnienia jakości w produkcji kosmetyków i produktów o podobnych wymaganiach higienicznych. Certyfikacja GMP kosmetyków zgodnie z ISO 22716 dowodzi, że procesy w Państwa firmie są zgodne z dobrymi praktykami produkcyjnymi.

Zoptymalizowane procesy w produkcji

Zwiększone bezpieczeństwo i jakość produktów

Zmniejszone ryzyko odpowiedzialności

Większe zaufanie klientów

Business11.png
Loading...

Certyfikat ISO 22716 - dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów i jakości kosmetyków, środków higieny osobistej i produktów gospodarstwa domowego

Norma ISO 22716 została opracowana dla i przez przemysł kosmetyczny. Celem certyfikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych w oparciu o jednolite i przejrzyste specyfikacje.
ISO 22716 zawiera specyfikacje dotyczące produkcji, monitorowania, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych. Wszystkie te aspekty są uwzględnione w audycie.

Ecology11.png
Loading...

Dla jakich obszarów przemysłu kosmetycznego ma zastosowanie norma ISO 22716?

Certyfikacja ISO 22716 jest szczególnie istotna dla producentów gotowych produktów kosmetycznych. Norma nie ma zastosowania dla producentów surowców do produkcji wyrobów kosmetycznych.

SEO6.png
Loading...

Jaki jest cel certyfikacji ISO 22716?

Pierwotnym celem normy ISO 22716 jest zapewnienie zgodności z rozporządzeniem UE w sprawie kosmetyków. Ma to na celu ustanowienie wyższego poziomu bezpieczeństwa produktów dla konsumentów. Podstawą do tego jest tak zwana "Dobra Praktyka Wytwarzania".

Dobra praktyka produkcyjna (GMP) oznacza, że zapewniona jest stała jakość. W ten sposób przedsiębiorstwa zobowiązują się do oceny i oszacowania potencjalnego ryzyka związanego z produktem przy użyciu metod naukowych. Na tej podstawie podejmują odpowiednie kroki w celu zminimalizowania zagrożeń dla jakości lub bezpieczeństwa. Ważnym elementem GMP jest dokumentacja wszystkich działań i wyników.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces certyfikacji ISO 22716?

W pierwszym kroku omawiają Państwo z nami swoją firmę, system zarządzania i cele certyfikacji. Na tej podstawie otrzymują Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych, spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania Państwa audytora, jak również do opracowania indywidualnego programu audytów dla wszystkich zaangażowanych obszarów i zakładów.
Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do poprawy oraz mocnych stron Państwa systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W tym procesie określamy, czy Państwa system zarządzania jakością jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.
W kolejnym kroku (etap audytu systemu 2) Państwa auditor oceni skuteczność wszystkich procesów zarządzania w zakładzie. Na spotkaniu końcowym auditor przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy dla Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymają Państwo uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby upewnić się, że Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne kryteria standardu po zakończeniu audytu certyfikacyjnego, przeprowadzamy coroczne audyty nadzorujące. Zapewnia to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat ISO 22716 jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana w odpowiednim czasie przed wygaśnięciem ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z obowiązującymi wymaganiami normy. Po uzyskaniu zgodności wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISO 22716?

Koszt certyfikacji ISO 22716 zależy między innymi od wielkości Państwa firmy i złożoności jej procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny uzyskać certyfikat ISO 22716 z DQS?

  • Wszystkie ważne audyty zarządzania jakością z jednego źródła
  • Audytorzy z wysokim poziomem wiedzy branżowej i wieloletnim doświadczeniem
  • Osobiste kontakty w wielu miejscach na świecie
  • Wysoki poziom orientacji na klienta i indywidualna obsługa również poza audytem
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 22716.