Goede fabricagemethoden voor cosmetica en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging

De norm ISO 22716 beschrijft eisen voor de productieprocessen van cosmetische producten. Good Manufacturing Practices, of GMP, betekent een passende ontwikkeling en handhaving van kwaliteitsbewaking bij de productie van cosmetica en producten met vergelijkbare hygiëne-eisen. GMP-certificering voor cosmetica volgens ISO 22716 bewijst dat de processen in uw bedrijf voldoen aan de goede productiepraktijken.

Geoptimaliseerde processen in de productie

Verhoogde productveiligheid en -kwaliteit

Verminderd aansprakelijkheidsrisico

Meer vertrouwen van de klant

ISO 22716-certificaat - voor een hoog niveau van productveiligheid en kwaliteit van cosmetica, persoonlijke verzorging en huishoudelijke producten

De ISO 22716-norm is ontwikkeld voor en door de cosmetica-industrie. Het doel van de certificering is om de veiligheid en kwaliteit van cosmetische producten te waarborgen op basis van uniforme en transparante specificaties.
ISO 22716 bevat specificaties met betrekking tot de productie, controle, opslag en verzending van cosmetische producten. Deze aspecten worden allemaal in een audit opgenomen.

Loading...

Voor welke sectoren van de cosmetica-industrie is ISO 22716 van toepassing?

ISO 22716-certificering is met name relevant voor producenten van cosmetische eindproducten. De norm is niet van toepassing op producenten van grondstoffen voor cosmetische producten.

Loading...

Wat is het doel van een ISO 22716-certificering?

Het oorspronkelijke doel van ISO 22716 is te voldoen aan de EU Cosmeticaverordening. Deze is bedoeld om een hoger niveau van productveiligheid voor consumenten vast te stellen. De basis hiervoor is de zogenaamde "Good Manufacturing Practice".

Good manufacturing practice (GMP) houdt in dat er een consistente kwaliteitsbewaking is. Bedrijven verplichten zich daarbij tot het beoordelen en evalueren van potentiële productrisico's met behulp van wetenschappelijke methoden. Hieruit leiden zij passende stappen af om kwaliteits- of veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken. Een belangrijk onderdeel van de GMP is de documentatie van alle maatregelen en resultaten.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat is het ISO 22716-certificatieproces?

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van een certificering. Op basis daarvan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsbijeenkomst een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken gebieden en locaties.
Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om vooraf het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw managementsysteem vast te stellen. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en de evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. In dit proces bepalen wij of uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoende ontwikkeld is en klaar is voor certificering.
In de volgende stap (systeemaudit fase 2) beoordeelt uw auditor de effectiviteit van alle managementprocessen ter plaatse. In een laatste vergadering zal uw auditor u een gedetailleerde presentatie geven van de resultaten en het mogelijke verbeteringspotentieel voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

Na de certificeringsaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificeringscommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport met de auditresultaten. Als aan alle standaardvereisten is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Om er zeker van te zijn dat uw bedrijf ook na de certificatieaudit aan alle belangrijke criteria van de norm blijft voldoen, voeren wij op jaarbasis controle-audits uit. Dit biedt deskundige ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen.

Het ISO 22716-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Tijdig voor het verstrijken van de geldigheidsduur wordt een hercertificering uitgevoerd om te waarborgen dat aan de toepasselijke normvereisten wordt voldaan. Wanneer aan de eisen is voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost ISO 22716-certificering?

De kosten van een ISO 22716-certificering zijn onder meer afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en de complexiteit van de processen. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven zich ISO 22716 laten certificeren door DQS?

  • Alle belangrijke kwaliteitsmanagementaudits uit één hand
  • Auditors met een hoog niveau van industrie know-how en vele jaren ervaring
  • Persoonlijke contacten op vele locaties wereldwijd
  • Hoge mate van klantgerichtheid en persoonlijke service ook na de audit
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor ISO 22716 certificering.