God tillverkningspraxis för kosmetika, hushållsprodukter och produkter för personlig vård

ISO 22716-standarden beskriver krav för tillverkningsprocesser för kosmetiska produkter. God tillverkningspraxis, GMP, innebär lämplig utveckling och upprätthållande av kvalitetssäkring vid tillverkning av kosmetika och produkter med liknande hygieniska krav. Certifiering av GMP för kosmetika enligt ISO 22716 bevisar att processerna i ditt företag följer god tillverkningspraxis.

Optimerade processer i produktionen

Ökad produktsäkerhet och kvalitet

Minskad ansvarsrisk

Ökat kundförtroende

ISO 22716-certifikat - för en hög produktsäkerhets- och kvalitetsnivå för kosmetika, personlig vård och hushållsprodukter.

ISO 22716-standarden utvecklades för och av kosmetikaindustrin. Syftet med certifieringen är att garantera kosmetiska produkters säkerhet och kvalitet på grundval av enhetliga och transparenta specifikationer.
ISO 22716 innehåller specifikationer för tillverkning, övervakning, lagring och transport av kosmetiska produkter. Alla dessa aspekter ingår i en revision.

Loading...

På vilka områden inom kosmetikaindustrin är ISO 22716 tillämplig?

ISO 22716-certifiering är särskilt relevant för tillverkare av färdiga kosmetiska produkter. Standarden är inte tillämplig på tillverkare av råvaror för kosmetiska produkter.

Loading...

Vad är syftet med en ISO 22716-certifiering?

Det första målet med ISO 22716 är att uppfylla EU:s kosmetikaförordning. Syftet är att skapa en högre produktsäkerhetsnivå för konsumenterna. Grunden för detta är den så kallade goda tillverkningspraxisen.

God tillverkningspraxis (GMP) innebär att det finns en konsekvent kvalitetssäkring. Företagen åtar sig därmed att bedöma och utvärdera potentiella produktrisker med hjälp av vetenskapliga metoder. Utifrån detta drar de lämpliga åtgärder för att minimera kvalitets- eller säkerhetsrisker. En viktig del av god tillverkningssed är dokumentationen av alla åtgärder och resultat.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur går certifieringsprocessen enligt ISO 22716 till?

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för en certifiering med oss. På grundval av detta får du omgående en detaljerad och transparent offert som är skräddarsydd för dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och anläggningar.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av er dokumentation, era mål, resultaten av er ledningsgranskning och interna revisioner. I denna process fastställer vi om ert kvalitetsledningssystem är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering.
I nästa steg (systemrevision steg 2) bedömer din revisor effektiviteten hos alla ledningsprocesser på plats. Vid ett slutmöte kommer din revisor att ge dig en detaljerad presentation av resultaten och möjliga förbättringspotentialer för ditt företag. Vid behov kommer man att komma överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla standardkrav är uppfyllda får du ett internationellt erkänt certifikat.

För att säkerställa att ditt företag fortsätter att uppfylla alla viktiga kriterier i standarden efter certifieringsrevisionen genomför vi övervakningsrevisioner på årlig basis. Detta ger kompetent stöd för den kontinuerliga förbättringen av ditt ledningssystem och dina affärsprocesser.

ISO 22716-certifikatet är giltigt i högst tre år. En omcertifiering genomförs i god tid före utgången för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en ISO 22716-certifiering?

Kostnaden för ISO 22716-certifiering beror bland annat på företagets storlek och komplexiteten i dess processer. Vi gör gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig ISO 22716-certifieras av DQS?

  • Alla viktiga revisioner av kvalitetsledning från en enda källa
  • Revisorer med hög branschkunskap och mångårig erfarenhet.
  • Personliga kontakter på många platser i hela världen
  • Hög grad av kundorientering och personlig service även efter revisionen.
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för ISO 22716-certifiering.