Dobra proizvođačka praksa za kozmetiku, proizvode za domaćinstvo i ličnu negu

Standard ISO 22716 sadrži zahteve za proizvodne procese kozmetičkih proizvoda. Dobre proizvodne prakse, odnosno GMP, podrazumevaju odgovarajući razvoj i održavanje garancije kvaliteta u proizvodnji kozmetike i proizvoda sa sličnim higijenskim zahtevima. Sertifikacija GMP Kozmetik prema ISO 22716 dokazuje da su procesi u vašoj kompaniji usaglašeni sa dobrim proizvodnim praksama.

Optimizovani procesi u proizvodnji

Povećana bezbednost i kvalitet proizvoda

Smanjen rizik odgovornosti

Povećano poverenje kupaca

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 22716 sertifikat - za visok nivo bezbednosti i kvaliteta proizvoda kozmetike, lične nege i proizvoda za domaćinstvo

Standard ISO 22716 razvijen je za i od strane kozmetičke industrije. Cilj sertifikacije je obezbeđivanje bezbednosti i kvaliteta kozmetičkih proizvoda na osnovu ujednačenih i transparentnih specifikacija.


ISO 22716 sadrži specifikacije koje se odnose na proizvodnju, praćenje, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda. Svi ovi aspekti su uključeni u proveru.

Anforderungen
Loading...

Za koje oblasti kozmetičke industrije je primenljiv ISO 22716?

ISO 22716 sertifikacija je posebno relevantna za proizvođače gotovih kozmetičkih proizvoda. Standard nije primenljiv za proizvođače sirovina za kozmetičke proizvode.

Mehrwert
Loading...

Šta je cilj ISO 22716 sertifikacije

Početni cilj ISO 22716 je poštovanje Uredbe EU o kozmetici. Namera je da se uspostavi viši nivo bezbednosti proizvoda za potrošače. Osnova za to je takozvana "Dobra proizvođačka praksa".

Dobra proizvođačka praksa (GMP) znači da postoji dosledno osiguranje kvaliteta. Kompanije se na taj način obavezuju da identifikuju i analiziraju potencijalne rizike proizvoda koristeći naučne metode. Iz toga proističu odgovarajući koraci za minimiziranje rizika po kvalitet ili bezbednost. Važna komponenta GMP-a je dokumentacija svih mera i rezultata.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kakav je proces sertifikacije prema ISO 22716?

U prvom koraku razgovaraćemo o vašoj kompaniji, sistemu menadžmenta i ciljevima sertifikacije kod nas. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Za veće projekte sertifikacije, sastanak planiranja je dragocena prilika da se upozna i vaš auditor, kao i da se razvije individualni Plan audita za sve uključene proizvodne procese i lokacije.
Pred-audit takođe nudi mogućnost da unapred identifikujete potencijal za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obe usluge su opcione.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1) i analizom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda upravljanja i internih audita. U ovom procesu određujemo da li je vaš sistem menadžmenta kvalitetom dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju.
U sledećem koraku (faza 2), vaš auditor će proceniti efektivnost svih procesa upravljanja na licu mesta. Na završnom sastanku, vaš auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogući potencijal poboljšanja za vašu kompaniju. Ako bude potrebno, biće dogovoreni akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultate ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Dobićete detaljan izveštaj koji dokumentuje rezultate provere. Ako su svi standardni zahtevi ispunjeni, dobićete međunarodno priznati sertifikat.

Da bismo se uverili da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve važne kriterijume standarda nakon sertifikacije, sprovodimo redovne nadzorne provere na godišnjem nivou.

Sertifikat ISO 22716 važi najviše tri godine. Resertifikacija se sprovodi pravovremeno, pre isteka trajanja sertifikata kako bi se osiguralo dalje poštovanje važećih zahteva standarda, i kontinuitet u sertifikaciji. Po utvrđivanju usaglašenosti, izdaje se novi sertifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija ISO 22716?

Troškovi sertifikacije prema ISO 22716 zavise, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti njenih procesa, od vrsta proizvoda i njihove namene. Biće nam drago da kreiramo individualnu ponudu za Vašu kompaniju, bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS pravi partner za sertifikaciju prema ISO 22716?

  • Svi važni auditi za upravljanje sistemima kvaliteta na jedom mestu
  • Lokalni Auditori sa praktičnim znanjem i višegodišnjim iskustvom  
  • Lični kontakti i podrška na mnogim lokacijama širom sveta
  • Prokativan pristup rešavanju problema pre, tokom i nakon audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam dostavimo individualnu ponudu za ISO 22716 sertifikaciju.