Kosmetiikan, kotitaloustuotteiden ja henkilökohtaisen hygienian tuotteiden hyvä tuotantokäytäntö.

ISO 22716 -standardissa kuvataan kosmetiikkatuotteiden valmistusprosesseja koskevat vaatimukset. Hyvällä tuotantotavalla eli GMP:llä tarkoitetaan laadunvarmistuksen asianmukaista kehittämistä ja ylläpitoa kosmetiikan ja vastaavien hygieniavaatimusten alaisten tuotteiden tuotannossa. Kosmetiikan GMP-sertifiointi ISO 22716 -standardin mukaisesti osoittaa, että yrityksesi prosessit ovat hyvien tuotantotapojen mukaisia.

Optimoidut prosessit tuotannossa

Parempi tuoteturvallisuus ja laatu

Pienempi vastuuriski

Asiakkaiden luottamuksen lisääntyminen

ISO 22716 -sertifikaatti - kosmetiikan, henkilökohtaisen hygienian ja kodinhoitotuotteiden tuoteturvallisuuden ja laadun korkeaa tasoa varten.

ISO 22716 -standardi on kehitetty kosmetiikkateollisuutta varten ja sen toimesta. Sertifikaatin tavoitteena on varmistaa kosmeettisten valmisteiden turvallisuus ja laatu yhtenäisten ja läpinäkyvien eritelmien perusteella.
ISO 22716 sisältää kosmeettisten valmisteiden valmistukseen, valvontaan, varastointiin ja lähettämiseen liittyvät eritelmät. Kaikki nämä näkökohdat sisältyvät auditointiin.

Loading...

Millä kosmetiikkateollisuuden aloilla ISO 22716 -standardia sovelletaan?

ISO 22716 -sertifiointi on erityisen tärkeä valmiiden kosmeettisten valmisteiden valmistajille. Standardia ei sovelleta kosmeettisten valmisteiden raaka-aineiden tuottajiin.

Loading...

Mikä on ISO 22716 -sertifioinnin tavoite?

ISO 22716:n alkuperäinen tavoite on EU:n kosmetiikka-asetuksen noudattaminen. Tällä pyritään luomaan korkeampi tuoteturvallisuuden taso kuluttajille. Perusteena ovat niin sanotut hyvät tuotantotavat.

Hyvä tuotantotapa (GMP) tarkoittaa, että laadunvarmistus on johdonmukaista. Yritykset sitoutuvat siten arvioimaan ja arvioimaan mahdolliset tuoteriskit tieteellisten menetelmien avulla. Tämän perusteella ne toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet laatu- tai turvallisuusriskien minimoimiseksi. Tärkeä osa GMP:tä on kaikkien toimenpiteiden ja tulosten dokumentointi.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Mikä on ISO 22716 -sertifiointiprosessi?

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne ja laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritetään, onko laadunhallintajärjestelmänne riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.
Seuraavassa vaiheessa (järjestelmäauditointivaihe 2) auditoijanne arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Loppukokouksessa auditoijasi antaa sinulle yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja yrityksesi mahdollisista parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardivaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää standardin kaikki tärkeät kriteerit myös sertifiointiauditoinnin jälkeen, teemme vuosittain valvontatarkastuksia. Tämä tarjoaa asiantuntevaa tukea johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen.

ISO 22716 -sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan edelleen. Kun sertifikaatti on vaatimusten mukainen, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO 22716 -sertifiointi maksaa?

ISO 22716 -sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja sen prosessien monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten pitäisi hankkia ISO 22716 -sertifiointi DQS:n kanssa?

  • Kaikki tärkeät laadunhallinnan auditoinnit yhdestä lähteestä
  • Auditoijat, joilla on korkeatasoinen alan osaaminen ja monen vuoden kokemus
  • Henkilökohtaiset kontaktit monissa toimipisteissä eri puolilla maailmaa
  • Korkeatasoinen asiakaslähtöisyys ja henkilökohtainen palvelu myös auditoinnin jälkeen
dqs-shutterstock-1688965729.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISO 22716 -sertifioinnista.