Ορθή πρακτική παραγωγής για καλλυντικά, προϊόντα οικιακής και προσωπικής φροντίδας

Το πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις για τις διαδικασίες παρασκευής καλλυντικών προϊόντων. Ορθή Παραγωγική Πρακτική ή GMP, σημαίνει κατάλληλη ανάπτυξη και διατήρηση της διασφάλισης της ποιότητας στην παραγωγή καλλυντικών και προϊόντων με παρόμοιες απαιτήσεις υγιεινής. Η πιστοποίηση καλλυντικών GMP σύμφωνα με το ISO 22716 αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες στην εταιρεία σας συμμορφώνονται με τις ορθές πρακτικές παραγωγής.

Βελτιστοποιημένες διαδικασίες στην παραγωγή

Αυξημένη ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων

Μειωμένος κίνδυνος ευθύνης

Αυξημένη εμπιστοσύνη των πελατών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Πιστοποιητικό ISO 22716 - για υψηλό επίπεδο ασφαλείας και ποιότητας προϊόντων καλλυντικών, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και οικιακής χρήσης

Το πρότυπο ISO 22716 αναπτύχθηκε για και από τη βιομηχανία καλλυντικών. Στόχος της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των καλλυντικών προϊόντων βάσει ενιαίων και διαφανών προδιαγραφών.
Το ISO 22716 περιέχει προδιαγραφές που αφορούν την κατασκευή, την παρακολούθηση, την αποθήκευση και την αποστολή των καλλυντικών προϊόντων. Όλες αυτές οι πτυχές περιλαμβάνονται σε έναν έλεγχο.

Anforderungen
Loading...

Για ποιους τομείς της βιομηχανίας καλλυντικών ισχύει το ISO 22716;

Η πιστοποίηση ISO 22716 είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατασκευαστές τελικών καλλυντικών προϊόντων. Το πρότυπο δεν ισχύει για τους παραγωγούς πρώτων υλών για καλλυντικά προϊόντα.

Mehrwert
Loading...

Ποιος είναι ο στόχος μιας πιστοποίησης κατά ISO 22716

Ο αρχικός στόχος του ISO 22716 είναι η συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για τα καλλυντικά. Αυτό αποσκοπεί στην καθιέρωση υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων για τους καταναλωτές. Η βάση γι' αυτό είναι η λεγόμενη "ορθή παρασκευαστική πρακτική".

Η ορθή παρασκευαστική πρακτική (GMP) σημαίνει ότι υπάρχει συνεπής διασφάλιση της ποιότητας. Οι εταιρείες αναλαμβάνουν έτσι την υποχρέωση να εκτιμούν και να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους του προϊόντος με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων. Από αυτό, αντλούν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ποιότητας ή ασφάλειας. Σημαντικό στοιχείο της GMP είναι η τεκμηρίωση όλων των μέτρων και των αποτελεσμάτων.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 22716;

Στο πρώτο βήμα, συζητάτε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους μιας πιστοποίησης. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και χώρους.
Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης διαχείρισης και των εσωτερικών ελέγχων. Κατά τη διαδικασία αυτή, διαπιστώνουμε αν το σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.
Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου συστήματος), ο ελεγκτής σας θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας. Σε μια τελική συνάντηση, ο ελεγκτής σας θα σας παρουσιάσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα και τις πιθανές δυνατότητες βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας εξακολουθεί να πληροί όλα τα σημαντικά κριτήρια του προτύπου μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση. Αυτό παρέχει ικανή υποστήριξη για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό ISO 22716 ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ISO 22716;

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 22716 εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών της. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν κατά ISO 22716 με την DQS;

  • Όλοι οι σημαντικοί έλεγχοι διαχείρισης ποιότητας από μία πηγή
  • Ελεγκτές με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στον κλάδο και πολυετή εμπειρία
  • Προσωπικές επαφές σε πολλές τοποθεσίες παγκοσμίως
  • Υψηλό επίπεδο προσανατολισμού στον πελάτη και προσωπική εξυπηρέτηση και πέραν του ελέγχου
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε την τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση κατά ISO 22716.