Proizvodite li medicinske proizvode i vaša je tehnička dokumentacija spremna? Želite je predati? U nastavku pronađite važne relevatne informacije.

Kako bi medicinski proizvod stavili na tržište, proizvođači moraju primijeniti primjenjive postupke ocjenjivanja sukladnosti na svoje medicinske proizvode. Za predaju tehničke dokumentacije DQS Medizinprodukte GmbH je pripremio informacije koje temelje na zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima Dodatak II i Dodatak III.

MED Präsentationsfolien
Loading...

Više o predaji tehničke dokumentacije u skladu s Uredbom (EU) 2017/745

  • Administrativne informacije
  • Tehnička dokumentacija
  • Bibliografija
Autor
Michael Bothe

Michael Bothe je voditelj odbora za donošenje odluka o certifikaciji aktivnih medicinskih proizvoda i lead auditor. Djeluje i na području normizacije u Njemačkom institutu za normiranje (DIN - Deutsches Institut für Normung) i Njemačkoj komisiji za elektrotehničku, elektroničku & informacijsku tehnologiju (DKE - Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) te koordinira aktivnosti stalne edukacije za klijente. Njegovi interesi uključuju integrirane audite kao i optimizaciju procesa postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

Loading...