11. lipnja 2021. godine njemački je parlament usvojio Zakon o dubinskoj analizi opskrbnog lanca (LkSG). Zakon, koji je poznat i  kao Zakon o opskrbnom lancu i Zakon o dubinskoj analizi, stupit će na snagu 1. siječnja 2023. godine. Saznajte sve što trebate znati o novom zakonu.

Pozadina

Je li naziv zakona namjerna aluzija na trajanje održanih rasprava? Vjerojatno nije - ali nema sumnje da je donošenje bilo mukotrpno. Već 10. veljače 2019. godine informativna stranica TAZ izvijestila je o prijedlogu zakona o vrijednosnom lancu, koji je izradilo njemačko savezno ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) pod vodstvom Gerda Müllera. Ovaj zakon bi od društava zahtijevao da poduzmu mjere za zaštitu ljudskih prava u vrijednosnom lancu - tzv. dubinsku analizu ljudskih prava.

Tek što su planovi objavljeni, izbila je žestoka rasprava: Imaju li društva u Njemačkoj uopće utjecaja na sve što se događa u njihovom opskrbnom lancu? Hoće li takav zakon njemačka društva staviti u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju iz drugih zemalja? Treba li uključiti i utjecaje na okoliš?

Zakon o dubinskoj analizi u opskrbnom lancu koji je sada donesen predstavlja kompromis:

 • S jedne strane, zakon predstavlja ništa manje nego prijelaz s dobrovoljne korporativne odgovornosti na zakonski propisanu dubinsku analizu.
 • S druge strane, zahtjevi su znatno oslabljeni, npr. kod nadzora neizravnih dobavljača. Nedostaje i građanskopravna odgovornost.

U ovom smo članku saželi glavne točke.

Najvažnije točke ukratko

Zahtjevi Zakona o dubinskoj analizi u opskrbnom lancu zapravo nisu novi: temelje se na Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, koja su objavljena 2011. godine. U Njemačkoj je 2016. godine, na temelju tih načela,  usvojen Nacionalni akcijski plan za poslovanje i ljudska prava (NAP).

Pet temeljnih elemenata dubinske analize

 1. Postojanje izjave o javnoj politici o poštivanju ljudskih prava.
 2. Uspostavljen proces za identifikaciju stvarnih i potencijalnih štetnih utjecaja na ljudska prava (analiza rizika).
 3. Uspostavljene odgovarajuće mjere ublažavanja i kontrole njihove učinkovitosti.
 4. Provođenje izvještavanja.
 5. Društvo je uspostavilo ili sudjeluje u mehanizmu za pritužbe.

Za društva koja su već usklađena s Vodećim načelima UN-a nema zahtjeva za značajnim prilagodbama. Društva koja se još nisu pozabavila Vodećim načelima i zahtjevima Nacionalnog akcijskog plana za poslovanje i ljudska prava (NAP), već čekaju ishod zakon zakonodavnih inicijativa, trebaju brzo djelovati - u suprotnom riskiraju ne samo tužbe i novčane kazne, već i štetu reputaciji i prekide u opskrbnom lancu.

Na koja se društva zakon odnosi?

Zakon o opskrbnom lancu će se od 1. siječnja 2023. godine primjenjivati na društva s 3000 zaposlenika ili više. Od 1. siječnja 2024. godine Zakon o opskrbnom lancu će se primjenjivati na društva s 1000 zaposlenika ili više. Treba napomenuti da se u obzir uzimaju samo zaposlenici koji rade u Njemačkoj i koji su upućeni u inozemstvo. Za inozemna društva koja imaju podružnicu u Njemačkoj zakon se primjenjuje samo ako premašuju broj zaposlenika koji je već spomenut za Njemačku.

Međutim, i društvima koja izravno ne podliježu Zakonu o dubinskoj analizi u opskrbnom lancu preporuča se da se svejedno pozabave zahtjevima. Prvo zato što mogu očekivati porast upita kupaca i mjera kontrole od strane kupaca. Drugo zato što postoji mogućnost proširenja područja primjene kao rezultat zakonodavnih inicijativa EU-a (vidi dolje).

Što se očekuje od društava na koje se zakon odnosi?

Zakon o dubinskoj analizi opskrbnog lanca opisuje obvezu ulaganja napora, ne i obvezu uspjeha. To znači da organizacije ne moraju jamčiti da se u njihovim opskrbnim lancima ne krše ljudska prava ili obveze zaštite okoliša. Umjesto toga moraju biti sposobne dokazati da su uložile napor u prepoznavanje i uklanjanje rizika, da postoje mehanizmi za pritužbe i da se popravne radnje poduzimaju kada je to potrebno.

Prema Zakonu organizacije moraju imati u vidu svoj cijeli opskrbni lanac, ali su za njega odgovorne na postupan način. To znači da su njemačke organizacije početno odgovorne samo za svoje izravne dobavljače, ne i za dobavljače dobavljača. 

Međutim, ako organizacija postane svjesna pritužbe u svom opskrbnom lancu, morat će poduzeti popravne radnje. Čim se može pokazati da je njemačka organizacija znala za kršenje ljudskih prava u opskrbnom lancu, ali nije poduzela mjere, mogu se izreći teške kazne. Osim toga, organizacijama može biti zabranjeno sudjelovanje u javnim natječajima do tri godine.

Savezni ured za ekonomiju i kontrolu izvoza (Bafa) će preuzeti kontrolu na time. Prema ministru rada, Hubertusu Heilu, tijelo će dobiti "čvrst mandat" te će moći provoditi inspekcije na licu mjesta i izricati kazne.

Osim toga, u budućnosti će nevladinim organizacijama i sindikatima biti dana mogućnost podnošenja tužbi protiv kršenja ljudskih prava u ime stranih radnika. Ranije su oštećene strane mogle same tužiti, ali to je često u praksi bilo neuspješno zbog životnih uvjeta.

Što to znači za nadležnost na razini EU-a?

I na razini EU-a postoje napori za uspostavu uredbe za dubinsku analizu ljudskih prava. Trenutačno Europski parlament potiče Komisiju da napravi nacrt uredbe za cijelu EU. Međutim, poticaj Njemačke, najvećeg gospodarstva u Uniji, mogao bi ubrzati taj proces. Budući da Zakon o dubinskoj analizi opskrbnog lanca ne stupa na snagu do 2023. godine, moguće je da će njemačko zakonodavstvo morati biti prilagođeno očekivanoj uredbi EU-a i prije nego Zakon o dubinskoj analizi EU-a stupi na snagu.

Kako vam DQS može pomoći:

Kao neovisni pružatelj usluga provođenja certifikacije i audita, možemo vas podržati u vašim procesima dubinske analize na sljedeći način:

 • Gap analizom i validacijom vaših procesa dubinske analize.
 • Procjenama ljudskih prava.
 • Auditima društvene i ekološke usklađenosti
 • Auditima dobavljača u cijelom svijetu
 • Obukama i izgradnjom kapaciteta
 • Pregledima izvještavanja o održivosti
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...