Nakon šestomjesečnog prijelaznog razdoblja novo izdanje standarda BRC Food Safety stupit će na snagu 1. veljače, 2019. godine. Kako bismo vam pomogli pripremiti se za novo izdanje, pripremili smo vam sažetak glavnih promjena.

Što je novo.

U usporedbi sa svojim prethodnikom, 8. izdanje standarda BRC Food uključuje niz značajnih promjena. Prema Britanskom maloprodajnom konzorciju (BRC) novo izdanje zadire dublje u ključne teme kako bi osiguralo da je standard globalno primjenjiv i da ga i dalje priznaje Globalna inicijativa za sigurnost hrane (GFSI). Novi standard promiče razvoj kulture sigurnosti hrane i proširuje zahtjeve za praćenje zaštite okoliša. Fokus je i na većoj uključenosti uprave kao i na utjecaju američkog Zakona o modernizaciji sigurnosti hrane (FSMA). Osim toga dodano je i nekoliko novih poglavlja i točaka, koje smo saželi u nastavku.

1 Ukinuti su dvodijelni nenajavljeni auditi

7. izdanje omogućavalo je izbor tri opcije audita: Postupak nenajavljenog audita, Postupak potpuno nenajavljenog audita, Postupak dvodijelnog nenajavljenog audita. Kod zadnje opcije provodila su se dva zasebna audita, prvi nenajavljen i drugi najavljen. Opciju potpuno nenajavljenog audita obično su preferirali kupci jer daje dodatnu sigurnost. Zato je 8. izdanjem standarda BRC Food uklonjena opcija dvodijelnog nenajavljenog audita. Nenajavljeni auditi i dalje ostaju izborni.

2 Kultura sigurnosti hrane                                                                         

Kultura sigurnosti hrane izuzetno je važan čimbenik kada je u pitanju upravljanje sigurnošću proizvoda. 8. izdanje standarda BRC Food uključuje zahtjeve koji su usmjereni na razvoj i održavanje kulture sigurnosti i kvalitete hrane. Uprava je također uključena u ovaj proces. Budući da se kultura poduzeća doživljava subjektivno, auditor ne ocjenjuje samu kulturu već radije procjenjuje implementirane dokumentirane mjere u odnosu na stanje kulture poduzeća i pristupe poboljšanju koji iz nje proizlaze.

3 Opoziv proizvoda

Kao i u 7. izdanju, 8. izdanje standarda BRC Food zahtijeva da u slučaju opoziva proizvoda organizacija mora u roku od tri dana obavijestiti certifikacijsko tijelo koje je izdalo trenutne certifikate. 8. izdanje proširuje ovaj zahtjev uključivanjem i "značajnih incidenata". To uključuje odstupanja od propisa, negativne vijesti u medijima i incidente vezane uz sigurnost hrane koji potencijalno mogu naštetiti potrošačima.

4 Osmo poglavlje: Zahtjevi za visok rizik, visoku razinu zaštite i visoku razinu brige za okolinu

Zahtjevi za proizvodna mjesta koja pripadaju kategoriji visokog rizika, visoke razine zaštite i visoke razine brige za okolinu sažeti su u 9. poglavlju. Očekuje se da lokacije imaju objekte i kontrole prikladne za sprječavanje kontaminacije proizvoda patogenima. Ove klauzule, koje su prije bile u 4. i 7. poglavlju, sada se moraju ispuniti uz zahtjeve iz 1.-7. poglavlja.

5 Deveto poglavlje: Zahtjevi za trgovačku robu - Dobrovoljni modul

Ovaj je modul uključen kao zasebno poglavlje. Zahtijeva da organizacije razviju postupke kako bi osigurali da je proizvedena hrana sigurna, u skladu sa zakonskim zahtjevima, i proizvedena u skladu sa specifikacijama proizvoda. Modul ostaje dobrovoljan, ali za razliku od 7. izdanja, sva odstupanja od ovog modela bit će uključena u ukupni rezultat. Ako se koristi tzv. opt-out klauzula (u smislu "isključivanja"), to će se smatrati isključenjem iz opsega.

6 Zahtjevi za hranu za kućne ljubimce

U 5. poglavlju novog izdanja navedeni su novi zahtjevi za proizvođače hrane za kućne ljubimce. Između ostalog, poglavlje uključuje zahtjeve za organizacije koje proizvode proizvode za različite vrste životinja kako bi se osiguralo da su proizvodi razvijeni za njihovu namjenu (potpuna hrana ili dodaci hrani). Hrana s lijekovima mora biti točno označena i prepoznatljiva. Zato moraju postojati mehanizmi koji osiguravaju točnu koncentraciju aditiva. Važno je da stočna hrana ne bude unutar opsega ovog standarda.

7 Povjerljiva prijava problema

Danas je neophodna integracija sustava za prijavu. Kako bi se osiguralo da se bilo kakva zabrinutost oko sigurnosti proizvoda, integriteta, kvalitete, i zakonitosti može prenijeti upravi i da će se prijavom postupati povjerljivo, metoda (email, telefonska linija, itd.) mora biti jasno priopćena svim zaposlenicima. Potrebno je i implementirati i dokumentirati postupak za rješavanje problema. BRC je nedavno objavio "Whistlebower Hotline" koja je posebno prikladna za ovu svrhu.

8 Dodavanje klauzule o kibernetičkoj sigurnosti kod upravljanja incidentima

3. poglavlje, točka 3.11.1 zahtijeva da organizacije implementiraju postupke za dokumentiranje i odgovor na kibernetičke napade i prekide u kibernetičkoj sigurnosti. Ova tema postaje sve bitnija pa se i standard BRC Food usklađuje s ostalim standardima i načelima u tom pogledu.

Interni auditi

Evaluacija najčešćih odstupanja pokazuje da većina lokacija ne provodi interne audite na vrijeme. Prilagodba klauzule 3.4.1 sada bi trebala osigurati da se provode redoviti interni auditi sustava upravljanja. Kroz godinu bi trebalo provesti najmanje četiri interna audita u redovitim intervalima. Opseg internih audita trebao bi pokriti sve aktivnosti, a mjeri se prema riziku povezanom s tim aktivnostima.

Kada 8. izdanje stupa na snagu?

Primjena 8. izdanja standarda BRC obvezno je za sve audite nakon 1. veljače 2019. godine. Certifikacija prema novom izdanju nije moguća prije toga.

Gdje mogu naći novi standard?

Standard je dostupan za preuzimanje u knjižari BRC-a (BRC Bookshop). Nakon registracije možete besplatno preuzeti cijeli standard kao pdf datoteku.

Kada će 8. izdanje standarda BRC Food biti dostupno na drugim jezicima?

Cijeli standard bit će od samog početka dostupan na njemačkom jeziku, kao i na 13 drugih jezika.

Što vam DQS može pružiti

  • Radionice su dostupne na upit.
  • Predprocjene za identificiranje nedostataka
  • Certifikacija prema 8. izdanju BRC Food
Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za vanjsku verifikaciju izvještaja o održivosti. Njegove vještine uključuju upravljanje održivošću, održivu nabavu i digitalizaciju procesa auditiranja.

Loading...