Na de overgangsperiode van zes maanden wordt de nieuwe versie van de BRC-voedselveiligheidsnorm op 1 februari 2019 van kracht. Om u te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe editie, hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Wat is er nieuw?

Vergeleken met zijn voorganger bevat editie 8 van de BRC Food Standard een aantal belangrijke wijzigingen. Volgens BRC gaat de nieuwe versie dieper in op belangrijke onderwerpen om ervoor te zorgen dat de norm wereldwijd toepasbaar is en erkend blijft door het Global Food Safety Initiative(GFSI). De nieuwe norm bevordert de ontwikkeling van een voedselveiligheidscultuur en breidt de eisen voor milieumonitoring uit. Een grotere betrokkenheid van het management is ook een aandachtspunt, evenals de implicaties van de Amerikaanse Food Safety Modernization Act (FSMA). Naast deze aandachtsgebieden zijn er verschillende nieuwe hoofdstukken en clausules toegevoegd, die wij hieronder voor u hebben samengevat.

 1. Tweedelige onaangekondigde audits afgeschaft
  Versie 7 bood de keuze uit drie auditopties: aangekondigde auditprocedure, Volledige onaangekondigde auditprocedure, en Tweedelige onaangekondigde auditprocedure. Bij de laatste auditoptie werden telkens twee afzonderlijke audits uitgevoerd, de eerste onaangekondigd, de tweede aangekondigd. De volledig onaangekondigde auditoptie kreeg over het algemeen de voorkeur van de kopers, omdat deze extra vertrouwen biedt. Om deze reden schrapt BRC Food 8 de tweedelige onaangekondigde auditoptie. Onaangekondigde audits blijven optioneel.
 2. Voedselveiligheidscultuur
  Voedselveiligheidscultuur is een uiterst belangrijke factor als het gaat om het beheer van productveiligheid. BRC Food Versie 8 bevat eisen gericht op het ontwikkelen en onderhouden van een voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur. Ook het management is bij dit proces betrokken. Aangezien bedrijfscultuur subjectief wordt waargenomen, beoordeelt de auditor niet de cultuur op zich, maar beoordeelt hij de gedocumenteerde maatregelen die zijn geïmplementeerd in relatie tot de toestand van de bedrijfscultuur en de daaruit voortvloeiende verbeteringsbenaderingen.
 3. Product Recall
  Net als in Issue 7 vereist Versie 8 van de BRC Food Standard dat de certificatie-instelling die het huidige certificaat voor de site heeft afgegeven, binnen drie dagen op de hoogte wordt gebracht van product recalls. Versie 8 breidt deze eis uit tot "significante incidenten". Hieronder vallen afwijkingen van de regelgeving, negatieve berichtgeving in de media en voedselveiligheidsincidenten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de consument.
 4. Hoofdstuk 8: eisen voor hoog risico, hoge zorg en ambient hoge zorg
  De eisen voor productielocaties die vallen in de categorie hoog risico, hoge zorg en ambient hoge zorg, zijn samengevat in hoofdstuk 8. Van locaties wordt verwacht dat zij beschikken over voorzieningen en controles die geschikt zijn om besmetting van het product met ziekteverwekkers te voorkomen. Aan deze bepalingen, die voorheen onder de hoofdstukken 4 en 7 vielen, moet worden voldaan in aanvulling op de eisen in de hoofdstukken 1-7.
 5. Hoofdstuk 9: voorschriften voor verhandelde goederen - vrijwillige module
  Deze module is als afzonderlijk hoofdstuk opgenomen. Organisaties moeten procedures ontwikkelen om te garanderen dat het geproduceerde voedsel veilig is, voldoet aan de wettelijke voorschriften en is geproduceerd volgens de productspecificaties. De module blijft vrijwillig, maar in een duidelijk verschil met versie 7 zullen afwijkingen voor deze module worden opgenomen in de totaalscore. Als gebruik wordt gemaakt van de opt-out-clausule (in de zin van "afzien van deelname"), zal dit worden beschouwd als een uitsluiting van het toepassingsgebied.
 6. Voorschriften voor voeders voor gezelschapsdieren
  In hoofdstuk 5 van de nieuwe versie zijn nieuwe voorschriften voor fabrikanten van voeders voor gezelschapsdieren opgenomen. Het hoofdstuk bevat onder meer eisen voor bedrijven die producten voor verschillende diersoorten vervaardigen en garandeert dat de producten voor het beoogde doel worden ontwikkeld (volledige diervoeders of voedingssupplementen). Gemedicineerde diervoeders moeten nauwkeurig geëtiketteerd en identificeerbaar zijn. Daartoe moeten mechanismen voorhanden zijn die een nauwkeurige concentratie van deze toevoegingsmiddelen waarborgen. Het is belangrijk dat diervoeders niet onder het toepassingsgebied van deze norm vallen.
 7. Problemen vertrouwelijk melden
  Vandaag de dag is de integratie van een meldingssysteem van essentieel belang. Om ervoor te zorgen dat alle problemen met betrekking tot productveiligheid, integriteit, kwaliteit en legaliteit aan het management kunnen worden doorgegeven en vertrouwelijk worden behandeld, moet de methode (e-mail, hotline, enz.) duidelijk aan alle werknemers worden meegedeeld. Ook moet een procedure voor de behandeling van klachten worden ingevoerd en gedocumenteerd. De onlangs gepubliceerde "klokkenluider-hotline" van BRC is bijzonder geschikt voor dit doel.
 8. De toevoeging van de cyberbeveiligingsclausule aan incidentmanagement
  Hoofdstuk 3, clausule 3.11.1, vereist dat organisaties procedures implementeren voor het documenteren en afhandelen van cyberaanvallen of uitval van hun cyberbeveiliging. Dit onderwerp wordt steeds belangrijker, dus BRC Food stemt op dit punt af op andere normen en principes.

Interne audits

Uit de evaluatie van de meest voorkomende afwijkingen blijkt dat veel vestigingen de interne audits niet op tijd uitvoeren. Een aanpassing van clausule 3.4.1 moet er nu voor zorgen dat de managementsystemen regelmatig intern worden geauditeerd. Per jaar moeten ten minste vier interne audits met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd. De reikwijdte van de interne audits moet alle activiteiten omvatten en wordt afgemeten aan het risico dat aan deze activiteiten is verbonden.

Wanneer wordt versie 8 van kracht?

De toepassing van BRC Norm versie 8 is verplicht voor alle audits die plaatsvinden na 1 februari 2019. Certificering volgens de nieuwe versie is voor die tijd niet mogelijk.

Waar kan ik de nieuwe norm vinden?

De norm is beschikbaar in het BRC Boekhandel om te downloaden. Na registratie kunt u de volledige norm gratis als PDF-bestand downloaden.

Wanneer zal de BRC Food Standard versie 8 beschikbaar zijn in andere talen?

De volledige norm zal vanaf het begin beschikbaar zijn in het Duits, evenals in 13 andere talen.

Wat DQS voor u kan doen

 • Workshops zijn beschikbaar op aanvraag.
 • Pre-audits om eventuele hiaten te identificeren
 • Certificering volgens BRC Food versie 8
Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...