Poglavlje 4.3 - šta tačno internacionalno priznati standard upravljanja okolinom podrazumeva pod opsegom? Kakav je njen značaj i šta treba uzeti u obzir? Saznajte više u ovom članku o tome kako vaša kompanija, bez obzira na veličinu i industriju, može poboljšati vlastitu ekološku učinkovitost i efikasnost resursa u skladu sa društveno-ekonomskim zahtjevima.

Loading...

Sistem upravljanja okolinom u skladu sa internacionalnim standardom

Bilo da se radi o velikoj korporaciji ili kompaniji srednje veličine, sve više kompanija danas sebe smatra odgovornim za zaštitu životne sredine. U međunarodno priznatom standardu ISO 14001 ove kompanije pronalaze sistematski okvir za kontinuirano unaprijeđenje sopstvenog okolinskog učinka. Implementacija sistema upravljanja životnom sredinom omogućava organizacijama da doprinesu ekološkom stubu održivosti i da ispune društvena očekivanja.

Dobro poznati standard zaštite okoline zahtijeva procese koje je moguće kontrolisati

 • Zabilježite i procijenite aspekte životne sredine
 • Smanjite štetne uticaje na životnu sredinu
 • Kontinuirano poboljšavajte efikasnost resursa

Razmatranje rizika i prilika, poštovanje zakona i drugih obavezujućih obaveza, te povećana okolinska svijest među zaposlenima su daljnji aspekti koji vode do konkurentskih prednosti i doprinose osiguranju budućnosti kompanija.

 

Opseg u ISO 14001 - Šta trebate znati

Fokus na holistički pristup: Ovo je jedan od ciljeva ISO 14001. U svom području primjene, odnosno djelokrugu, cilj nije samo spriječiti zagađenje okoline, već i aktivno zaštititi okolinu, uzimajući u obzir pristup životnog ciklusa i očekivanja relevantnih zainteresiranihstrana.

U ovom kontekstu, opseg primjene je od posebnog značaja. To je zato što koncept životnog ciklusa tjera kompanije da razmišljaju izvan vlastitih granica: odgovornost za vlastite proizvode i usluge ne prestaje u prostorijama kompanije.

Prema standardu ISO 14001, upravljanje okolinom također uključuje pogled na procese uzvodno i nizvodno, kao što su nabavka sirovina, razvoj, skladištenje i transport, sve do upotrebe i odlaganja proizvoda i nusproizvoda.

"Opseg prema ISO 14001 je jedinstven za svaku organizaciju."

Većina kompanija se, međutim, suočava sa neizvjesnošću pravilnog razumijevanja opsega njihovog sistema upravljanja okolinom. Gdje počinju i završavaju fizičke i organizacijske granice i smislena primjenjivost sistema upravljanja okolinom?

Loading...

Ovo je posebno izazovno u slučaju složenih korporativnih entiteta. Pogotovo što najviši menadžment ima slobodu i fleksibilnost da sam definiše organizacijske, funkcionalne i prostorne granice. Nedostatak jasnoće u razgraničenju smanjuje pokrivenost značajnih okolinskih aspekata.

 

Opseg - Šta ISO 14001 zahtjeva?

Poglavlje 4.3 okolinskog standarda jasno zahtijeva definisanje prostornih, funkcionalnih i organizacionih granica preduzeća. Shodno tome, obim mora biti činjeničan, reprezentativan i uključivati sve relevantne aktivnosti sa značajnim aspektima i uticajima na životnu sredinu kako zainteresirane strane ne bi bile zavedene. Obim mora definisati organizacija, dokumentirati i učiniti dostupnim zainteresiranim stranama, na primjer putem mape lokacije.

 

Šta treba biti razmotrebno?

 • Aktivnosti, proizvodi ili usluge sa značajnim okolinskim aspektima
 • Relevantna interna i eksterna pitanja koja značajno utiču na planirane rezultate (kontekstualno razmatranje) - eksterna pitanja uključuju uslove okoline koji utiču ili na koje utiče organizacija
 • Pravne i druge obaveze proizilaze iz očekivanja zainteresiranih strana
 • Organizaciona(e) jedinica(e), funkcija(e) i fizičke granice.

Ako je opseg definisan, sve aktivnosti, proizvodi i/ili usluge organizacije koje su unutar tog djelokruga moraju biti uključene u upravljanje okolinom kako bi se osigurao kredibilitet. Nisu predviđena isključenja štetnih okolinskih aspekata (uključujući indirektne aspekte životne sredine) ili da bi se izbjegle obavezujuće obaveze. U slučaju promjena, na primjer zbog proširenja operativnih aktivnosti, opseg se mora preispitati.

Upravljanje okolinom

Kontinuirano unaprijeđenje zaštite životne sredine u sopstvenoj kompaniji - upravo to je ono za šta su dizajnirani sistemi upravljanja okolinom.

Benefiti upravljanja okolinom

ISO 14001 je najpoznatiji i najuspješniji međunarodni standard koji postavlja zahtjeve za sistem upravljanja okolinom. Njegova svrha je da obezbijedi okvir za organizaciju da sistematski štiti životnu sredinu i odgovori na promenljive uslove okoline.

Ključni faktor uspjeha je posvećenost najvišeg menadžmenta korporativnom upravljanju okolinom. To je vidljivo, između ostalog, kroz jasnu okolinsku politiku, dugoročne okolinske ciljeve i odgovarajuće okolinske tehnologije.

Okolinski standard je primjenjiv na sve organizacije, bez obzira na veličinu ili industriju. Osnova stalnog poboljšanja, kao i u drugim standardima sistema upravljanja, je PDCA ciklus (Planiraj-Uradi-Provjeri-Poboljšaj).

 

Opseg u ISO 14001 - Zaključak

Kada je opseg kompanije definisan u skladu sa okolinskim standardom, daje osnovu za sljedeće, uzimajući u obzir pristup životnog ciklusa

 • Identifikovanje okolinskih relevantnih aspekata i njihovih uticaja,
 • Utvrđivanje zakonskih i drugih obaveza
 • Uvođenje kriterija za procjenu rizika

Dakle, efektivno upravljanje okolinom pruža, između ostalog, sljedeće prednosti:

 • Kontinuirano poboljšanje okolinskih performansi
 • Ublažavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu
 • Smanjenje okolinskih rizika
 • Dobijanje pravne sigurnosti kroz sistematsku identifikaciju i evaluaciju zakona i propisa
 • Ušteda troškova kroz sistematično razmišljanje i djelovanje usmjereno prema budućnosti
 • Povećanje identifikacije i motivacije zaposlenih
 • Jačanje povjerenja javnosti, klijenata, vlasti, banaka i osiguravajućih društava
 • Promovisanje imidža i konkurentnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Ispunjavanje zahtjeva kupaca

ISO 14001:2015 - Sistemi upravljanja zaštitom okoline - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu
Standard je dostupan na ISO web stranici.

DQS - Simply leveraging Quality.

Od svog osnivanja kao prvog njemačkog certifikatora sistema upravljanja, DQS je posvećen održivom uspjehu svojih kupaca. Sa auditima koji dodaju vrijednost i konceptima orijentiranim na kupca, pratimo organizacije sve do poslovne izvrsnosti.

Naši auditi vam pružaju jasnoću. Holistički, neutralni pogled naših iskusnih auditora na ljude, procese, sisteme i rezultate pokazuje koliko je efikasan vaš sistem upravljanja okolinom, kako se implementira i savladava. Važno nam je da certifikaciju prema ISO standardu doživljavate ne kao test, već kao obogaćivanje vašeg sistema upravljanja. Naši standardi uvijek počinju tamo gdje završavaju kontrolne liste audita.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja

Koje napore trebate očekivati za certifikaciju prema ISO 14001? Rado ćemo vas obavijestiti. Bez obaveza i besplatno.

U auditu se posebno pitamo „zašto“, jer želimo razumjeti motive koji su vas naveli da odaberete određeni način implementacije. Fokusiramo se na potencijal za poboljšanje i potičemo promjenu perspektive. Na taj način možete identificirati opcije za djelovanje pomoću kojih možete kontinuirano poboljšavati svoj sistem upravljanja. Vjerujte nam na riječ.

Napomena: Naše članke pišu isključivo naši stručnjaci za standarde za sisteme upravljanja i dugogodišnji auditori. Ako imate pitanja za autora, slobodno nas kontaktirajte. Radujemo se razgovoru s vama.

Autor
Eric Werner-Korall

Expert za usklađenost i upravljanje rizicima sa preko 20 godina međunarodnog iskustva kao DQS auditor za integrisane sisteme upravljanja. Sa doktoratom inženjerskih nauka doprinosi stručnosti i kao trener i predavač, prezenter i autor brojnih tehničkih radova.

Loading...